Güncel

 • Belki Fethullahçılar sizin için ciddi bir sorun, ama hepiniz de halk için çok ciddi bir sorunsunuz

  Belki Fethullahçılar sizin için ciddi bir sorun, ama hepiniz de halk için çok ciddi bir sorunsunuz

  Ertuğrul Kürkçü TBMM’deki tartışmada gerçek “kamu güvenliği” için Gezi’yi örnek gösterdi. “Gezi Parkı çevresinde kurulan hayatta hiç kimse birbirinin cebinden bir şey çalmadı, hiç kimse bir başkasının ırzına geçmedi, hiç kimse bir başkasına karşı şiddet kullanmadı ve bütün bunları önlemek için, halktan kopmuş, orada yaşayan ve çalışanlardan ayrı bir güç […]

 • HDP’nin seçim yaklaşımı: Bugünün müttefiği, geleceğin ortağı

  HDP’nin seçim yaklaşımı: Bugünün müttefiği, geleceğin ortağı

  HDP kendisi bir ittifak partisi. Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’nin başlıca açık politik dinamiği olan BDP’nin mirasını devraldığı gibi Türkiye sosyalist solundan pek çok partiyi; Ermeni, Süryani, Çerkes, Pomak, Rum, Kürt, Alevi, ekoloji hareketlerini; emek hareketi bileşenlerini; sendikaları ve insan hakları kuruluşlarını bir araya getiriyor.

 • Türkiye’yi padişahlığa dönüştürmek yolunda atacağınız her adım, yüzlerce Gezi’yi garanti ediyor.

  Türkiye’yi padişahlığa dönüştürmek yolunda atacağınız her adım, yüzlerce Gezi’yi garanti ediyor.

  İsyanın sebepleri yerli yerinde durduğu sürece hangi Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun hangi maddesini değiştirirseniz değiştirin, sonuçta bundan kaçamazsınız. Eğer öyle olmuş olsaydı güçlü diktatörlükler tarih boyunca hiçbir zaman yıkılmazlardı, hükümdarlıklar sonsuza kadar devam ederdi, hiçbir güçlü görünen Hükûmet gücünü kaybetmezdi.

 • Siz artık tarihe, maziye aitsiniz, gelecek bizim olacak.

  Siz artık tarihe, maziye aitsiniz, gelecek bizim olacak.

  Esasen bu, gençliğine karşı harp açan bir devletin ve Hükûmetin yasasıdır. Bu harbin kazanılamayacağını size anlatmaya çalışıyoruz fakat anlamak istemiyorsunuz. O zaman, dönün önceye bakın