Güncel

 • Ne böyle üniversite ne böyle bilim olur ne de değişim böyle mümkündür; böyle ancak çökebilirsiniz.

  Ne böyle üniversite ne böyle bilim olur ne de değişim böyle mümkündür; böyle ancak çökebilirsiniz.

  Ertuğrul Kürkçü TBMM Genel Kurulu’nda torba yasada yer alan yardımcı doçentliğin kaldırılması maddesi üzerine yaptığı konuşmada “Bu yasa tasarısı, Türkiye’de 15 Temmuzla birlikte başlayan büyük tasfiye hareketinin ardından boşalan akademik kadroların Hükûmet taraftarlarınca doldurulması için önlerindeki engellerin aşılmasına dönük bir tedbirdir.” dedi.

 • Hükümetin Kürt Sorunu’nu Çözme Yükümlülüğünü Çiğnemesi Üzerine Araştırma Önergesi

  Hükümetin Kürt Sorunu’nu Çözme Yükümlülüğünü Çiğnemesi Üzerine Araştırma Önergesi

  Ertuğrul Kürkçü, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde halen yürürlükte olan 6551 sayılı “çözüm yasası”nda tarif edilen hükümetin görev ve yükümlülüklerinin TBMM tarafından araştırılmasını istedi.

 • “Çözüm Mözüm Yok” derken Suç İşliyorsunuz

  “Çözüm Mözüm Yok” derken Suç İşliyorsunuz

  Ertuğrul Kürkçü, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde,  halen yürürlükte olan “çözüm yasası ” ile Başbakan’ın “çözüm yok” sözlerinin arasındaki çelişkiyi sordu.

 • Bir Gün de İşçi Hakları İçin bir Torba Yasa Getirin!

  Bir Gün de İşçi Hakları İçin bir Torba Yasa Getirin!

  Kürkçü, TBMM Genel Kurulu’nda torba yasa üzerine yaptığı konuşmada: “Mesela, bir torba yasa da şöyle gelse: Örneğin, çalışma saatini kırk beşten otuz altıya, fazla mesai saatlerini iki yüz yetmişten doksana indirseniz çırakları ve stajyerleri sanki çalışıyormuş gibi gösterip dar tanımlı işsizlik rakamlarının azaldığını sanmamıza uğraşmak yerine hakikaten işsizlik alanını daraltabilirsiniz. […]