15 Temmuz Sonrası Avrupa’ya “Eşi Görülmemiş” Aydın Göçü Başladı

Kürkçü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki oturumda aydınların ve meslek sahiplerinin Türkiye’den Avrupa ve Amerika’ya toplu göçleri üzerine konuştu.

akpmsonERTUĞRUL KÜRKÇÜ:  Avrupa Birleşik Solu grubu adına söz aldım. Bu hafta [Türkiye üzerine tartışmalarda] aydınların ve meslek sahiplerinin Türkiye’den Avrupa ve Amerika’ya toplu göçleri üzerine hiç konuşmadık. Bu [toplu göçe] rağmen, Türk yetkililerin iddiasına göreyse darbenin ezilmesinden sonra durum Türkiye halkının yüzde 80’inden fazlasının memnuniyet beyan edeceği kadar düzelmiş. Oysa Alman ve Amerikan makamlarının açıklamalarına göre Türkiye’den yapılan iltica başvuruları Almanya’da iki katına, Amerika’da üç katına çıkmış durumda. Şu anda tartışılan konu bu ve Türkiye’den Avrupa ve Almanya’ya bu insan akışı bir endişe kaynağı. Ayrıca Amerikan Bilim İnsanlarını Koruma Fonu Amerikan üniversitelerine yönelik eşi görülmemiş bir iltica başvurusu olduğunu belirtirken, İngiltere Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi de kendilerine geçen yıllara göre üç kat daha fazla iltica başvurusu yapıldığını açıklamışlardır.

Şu halde karşı karşıya kaldığımız durumun sadece bir yüzü yok, birden fazla yüzü var, bu artık Avrupa ve Amerika için de bir sorun olmaya başladı. Avrupa Konseyi ve Asamble bu durumun Avrupa’nın eteklerinde değil tam da kalbinde olduğunu kavramak zorundadır. Türkiye hükümeti de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin anti terör yasalarının değiştirilmesine yönelik tavsiyesine daha içerici bir şekilde yaklaşmalı ve eleştirinin hiçbir engelle karşılaşmayacağı bir yolu açmalıdır. Grubumuzun pozisyonu budur.

ENGLISH:

We have not spoken this week about the exodus of intellectuals and professionals from Turkey to Europe and the United States. Despite that, Turkish officials claim that after the clampdown on the junta, the situation in Turkey has improved so much that 80% of the Turkish population is very happy with it. However, reports from the United States and Germany state that applications from Turkey for asylum have doubled in Germany and tripled in the United States. An influx of people from Turkey to Europe and Germany is what is at stake, and this is a matter of concern for those countries. Furthermore, the United States-based Scholar Rescue Fund has declared that there is an “unprecedented” demand for asylum in US universities and the United Kingdom-based Council for At-Risk Academics says that there are three times as many applications for asylum in Britain.

The issue facing us is not one-sided, but multi-faceted; it has become a problem for Europe and the United States. The Council of Europe and the Assembly have to embrace the issue as one that is not on the outskirts of Europe, but at its heart. The Turkish Government should take the recommendation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to adopt a more inclusive approach to changing Turkey’s anti-terror laws and open a path for criticism without any hindrance. That is our group’s position.