Akkuyu’da İnşaat Devam Ediyor?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na AKKUYU Nükleer Santralinde ÇED raporu olmamasına rağmen devam eden inşaat faaliyetleri ile ilgili Soru Önergesi.

 

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 12.05.2010 tarihinde Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”  imzalanmıştır.  TBMM tarafından da 15.07.2010 tarih ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu Anlaşma 27.08.2010 tarihinde Bakanlar Kurulunca, 244 sayılı Kanun gereği onaylanmıştır.

 

Söz konusu Nükleer Güç Santrali ile ilgili projeye ait ÇED Başvuru Dosyasının 02/12/2011 tarihinde 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi 1. bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu bildirilmiştir. Halen ÇED süreci sürmekte olup, ÇED Raporu alınmamıştır. Çevre Kanunun 10.maddesinde şu hüküm vardır.   “Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.   Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.”

 

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre “Projelerini Verilen Karara Göre Gerçekleştirmek” yükümlülüğü getirilmiştir. Bir başka ifade ile proje ile ilgili ÇED Kararı  alındıktan sonra her türlü işleme başlanabilir.

 

Söz konusu hükme rağmen Gülnar İlçesi Büyükeceli ilçesinde, Nükleer Güç Santralinde inşai hazırlık faaliyetleri sürmekte olup, bu faaliyetler ile ilgili olarak Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri tarafından Mersin Valiliğine başvurulmuş ise, Mersin Valiliğinin 28/04/2013 Tarih ve 4789 sayılı yazıları ile, nükleer alan içerisinde faaliyet yapıldığı ve ağaçların kesildiği kabul edilmiştir. Yine benzer şekilde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 14/05/2013 tarihli ve 5446 sayılı yazıları ile sahada inşaat ve ağaç kesimine izin verildiği bildirilmiştir. Söz konusu yazılarda geçici izin verildiği belirtilmiştir.

 

İletilen yazılardan Nükleer Santral alanında faaliyetler için ön izin verildiği belirtilmiş, yine NGS firmasına maden işletme, sondaj yeri, sondaj yerine ulaşım yolu için kesin izin verildiği, ayrıca sahadaki inşaat ve ağaç kesimi işlerinin bu izinlere istinaden yapıldığı bildirilmiştir.

 

Yasaya göre ÇED Raporu alınmadan hiçbir işlem yapılmaması gerektiği halde, ağaç kesimi ve hafriyat işleri ile inşaata izin verildiği yazılarla kabul edilmiştir.

 

Bu gerekçe ile;

 

1)      Geçici izin ne demektir? ÇED raporu alınmadan inşaata başlanması yasalara uygun mudur?

 

2)      Ön izin ne demektir? Bu izin şekli ÇED yönetmeliğine uygun mudur?

 

3)      Bakanlığınızın bünyesinde geçici izin alarak uygulamaya konan başka projeler var mıdır? Var ise isimleri nelerdir? Yerleri nerededir?

 

4)      ÇED Kararı alınmadan bu alan içerisinde her türlü faaliyete izin veren ve bu faaliyetlerle ilgili yasal işlem tesis etmeyen kamu görevlileri hakkında yasal ve cezai işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa işlemin içeriği nedir?