Birleşik Avrupa Solu, BDP’nin Görüşme Sürecine Dahil Edilmesini İstiyor

AKPM’de Birleşik Avrupa Solu adına konuşan Kürkçü, İmralı’da başlayan Öcalan’la görüşme sürecine BDP’nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Birleşik Avrupa Solu adına konuşmak üzere Bay Kürkçü’yü davet ediyorum.

 

kurkcu akpm 2Bay KÜRKÇÜ (Türkiye) – Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (PACE) dikkatini Türk Hükümet yetkilileriyle İmralı adasında ömür boyu hapis cezasını yatmakta olan Kürdistan özgürlük mücadelesi lideri Abdullah Öcalan arasında süre giden görüşmelere çekmek istiyorum.

 

Grubum (Birleşik Avrupa Solu=Unified European Left) Meclis üyelerinin Kürt sorununa ve barışçı bir çözüm ihtiyacına yalnızca üye ülkelerden birini ilgilendiren bir iç mesele olarak değil, bölgesel ve uluslararası bir mesele olarak yaklaşmasını istiyor. Sorun nasıl çözülürse çözülsün sadece Türkiye’yi değil Irak, Suriye ve İran’ı da etkileyecek. Türkiye’nin Rusya, ABD, AB ve Kıbrıs’la ilişkilerine dair sonuçları olacak.

 

Birleşik Avrupa Solu, yeni girişimi Türkiye’nin güneydoğu vilayetlerinde süregiden ve 27 yılda 40 bin kişinin hayatına mal olan çatışmayı sona erdirmeye yönelik bir adım olarak görüyor. Bu 40 bin kişinin büyük çoğunluğu Kürt militanlar olsa da, Türk Ordusuna mensup binlerce sıradan asker ile masum siviller de çatışmalarda hayatlarını kaybetti.

 

Grubumuz, geçtiğimiz hafta Paris’te üç tanınmış Kürt şahsiyetin öldürülmesini de lanetliyor. Fransa hükümetinden katilleri adalet önüne çıkarmasını ve katliamın ardındaki nedenleri aydınlatmasını istiyoruz.

 

Önceki başarısız girişimleri de göz öüne alan Birleşmiş Avrupa Solu, Türk hükümetine süreçte mümkün azami saydamlığı sağlamasını, anlaşmazlığın bütün taraflarını müzakere masası etrafında toplamasını ve haksız dışlamalardan kaçınmasını tavsiye ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi’nin sürece resmen katılmasını sonuna kadar destekliyoruz.

 

Gerçek bir barış süreci için zemini hazırlamak üzere çatışmanın taraflarına derhal ve karşılıklı ateşkes* ilan ettiklerini açıklamalarını ve böylece kan dökülmesine son vermelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca Kürt tarafının bu [konuşmaların] Kürt Sorunu’na soruna çözüm bulmak üzere barışçı bir girişim olduğunu kavrayabilmesi için de Sayın Öcalan’a dışarıyla –örneğin avukatları ve anlaşmazlığın diğer taraflarıyla- temas için daha çok imkan tanınması çağrısında bulunuyoruz.

 

Avrupa Konseyi’nin ve Meclis’in Genel Sekreter Jagland’ın [Türkiye’deki] temasları sırasında daha çok inisiyatif almasını ve [Meclis’in] Nisan oturumunda Türkiye’nin soruna barışçı bir çözümü nasıl getireceğine dair tartışmaya fırsat verilmesini bekliyoruz.

 

__________________________________

 

*Konuşmada geçen “truce”=”ateşkes” sözcüğü kayıttan dinleme sırasında “trust”=”güven” olarak çözüldüğü için ham kayıtlarda bu şekilde yer alıyor ve anlam kaymasına neden oluyor. Perşembe günü kaydın düzeltilmesini sağlayacağım.