Akşam Gazetesinin Gerçeğe Aykırı Haberini Tekzip

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü vekili Avukat Mustafa Bayram Mısır tarafından hazırlanarak Akşam Gazetesi’ne gönderilen tekzip metnini paylaşıyoruz.

Ertuğrul Kürkçü Britanya Parlamentosu Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu’nda soruları yanıtlıyor

Sayın İlgili;

Akşam gazetesinin 07.03.2017 günlü nüshasında ana sayfa ve 14’üncü sayfada yayınlanan haberde müvekkilim Ertuğrul Kürkcü ile ilgili olarak yer alan iddialar tümüyle gerçeğe aykırı olup, ekli ve aşağıda yer alan tekzip metni gazeteye gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Ertuğrul Kürkçü vekili

Av. Mustafa Bayram Mısır

 

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ                 :           Ertuğrul KÜRKCÜ

VEKİLİ                      :           Av. Mustafa Bayram MISIR

Kuleli Cad. No:57/4  Çankaya 06680 Ankara

MUHATAPLAR        :           1. Akşam gazetesi, T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş.,

Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Yazı İşleri Müdürü Özkan Demir,

Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:3l Küçükçekmece 34679 İstanbul Tel: 02124493000 Faks: 02124819561

  1. Akşam gazetesi internet sitesi (www.aksam.com.tr), T Medya

Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş.,  Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Yazı

İşleri Müdürü Özkan Demir,

Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:3l Küçükçekmece 34679 İstanbul Tel: 02124493000 Faks: 02124819561

KONU                                   :           Yayınlanması istemli, cevap ve düzeltme metnidir.

 

Akşam gazetesinin 07.03.2017 günlü nüshasında ana sayfa ve 14’üncü sayfada yayınlanan haberde müvekkilimiz Ertuğrul Kürkcü ile ilgili olarak yer alan iddiaların tümüyle gerçeğe aykırı olduğu, müvekkili ve mensubu bulunduğu siyasi partiyi kriminalize etme amacına yöneldiği, görünür gerçekle de ilgisi olmadığı tartışmasız olup;

1)Aşağıdaki cevap ve düzeltme metninin, ilgili haberin yayınlandığı aynı yerde Basın Kanunu 14. Maddesi gereğince yayınlamasını,

   2)Gazetenin internet sitesinde (http://www.aksam.com.tr/guncel/ingiltere-de-tarafini-belli-etti/haber-602810) adresinde yayınlanan haberden açıkça gerçeğe ve hukuka aykırı olan müvekkille ilgili bölümün çıkarılmasını,

sair yasal başvuru haklarımızı saklı tutarak vekil eden adına talep ederiz.

Av. Mustafa Bayram MISIR

 

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

 

7 Mart 2017 günlü Akşam gazetesinin 1’inci sayfasında “Hainler Kamarası” başlığıyla yayınlanan haberde “İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı sunuma FETÖ’nün ABD ve İngiltere imamlarıyla, HDP’li Kürkçü’yü davet etti” haberiyle HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün FETÖ’nün ABD ve İngiltere İmamları olduğu iddia edilen şahıslarla birlikte bu toplantıya katıldığı ve burada birlikte hareket ettiklerini yazmıştır. Haber baştan sona, görünür gerçeğe de aykırı yalan haberdir.

  1. Akşam Gazetesi’nin haberinde müvekkilin “İngiliz Parlamentosu”nda bir toplantıya katıldığı ileri sürülmüş ve burada dün konuşmuş gibi gösterilmiştir. “İngiliz Parlamentosu” diye bir yer yoktur. Kürkçü dört ay önce 15 Kasım 2016’da Birleşik Krallık Parlamentosu, Avam Kamarası Dış İşleri Komitesi’nin davetlisi olarak, Türkiye’deki siyasi durum ve HDP’nin siyasi duruma ilişkin yorumları konusunda Komite üyelerinin sorularını yanıtlamıştır.
  2. Kürkçü Dış İşleri Komitesi üyeleriyle görüşmeye haberde ileri sürüldüğü gibi “FETÖ’nün ABD ve İngiltere İmamları olduğu iddia edilen şahıslarla birlikte” değil kendi başına katılmıştır. Oturumda Kürkçü’den başka bir kişi ve HDP’den başka siyasi heyet temsilcisi yer almamıştır. Dış İşleri Komitesi’nin aynı gün başka bir oturumda başka kişileri de dinlemiş olması, müvekkilin ilgisi ve kararı dışındadır. Komite’yi ilgilendiren bir husustur. Dış İşleri Komitesi ile görüşme tutanakları hem Birleşik Krallık Parlamentosu internet sayfasında hem de müvekkilin resmi internet sayfasında görüşmenin hemen ardından yayınlanmıştır. Müvekkil kendisine ayrılan sürede ve oturumda yalnız başına sorulara cevap vermiş, haberde üretildiği gibi diğer katılımcılarla temas dahi etmemiştir.
  3. Haberde “PKK’lıların HDP’lilerle birlikte yaptığı ortak terör eylemlerini yok sayarak ‘Bizler hiçbir zaman şiddeti desteklemedik’ diyen Kürkçü HDP’nin bir başka bölücü planını da ortaya çıkardı. Kürkçü İngiltere Parlamentosu’ndaki sunumunda Türkiye’deki tüm bölgeler için otonomi’ istedikleri yönünde akılalmaz bir itirafta bulundu,” denilerek ileri sürülen yorum ve iddialar da hilafı hakikattır.

HDP’nin şiddeti desteklemediği apaçık bir hakikattir. HDP hiçbir yargı kurumu tarafından PKK’lilerle birlikte “ortak terör eylemi” yapmaktan sorumlu tutulmamıştır. Bu yakıştırmalar gazete editörlerinin karalama gayretlerinin eseridir.

İşçi Partisi milletvekili Mike Gapes müvekkile şu soruyu yöneltmiştir:

Mike Gapes: Sayın Kürkçü, darbe öncesine dönmek ve 2015 seçim kampanyaları sırasında neler olduğunu sormak istiyorum. Parti bürolarınıza yönelik çok ciddi saldırılara, parti üyelerinize dönük şiddet eylemlerine maruz kaldınız ve mitinglerin bombalanması ve başkaca eylemler de dahil pek çok korkunç şey yaşandı o süreçte. Siz bu saldırılardan kimi sorumlu tutuyorsunuz? Partinize dönük bu saldırılardan kimin sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz?

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü soruya şu yanıtı vermiştir:

Kürkcü: Sorumlu olanın partimiz olmadığından eminim; çünkü biz başından itibaren barışçı, demokratik, içerici ve katılımcı bir hat izledik. Tüm politik partilerin tabanına eşit yaklaştık. Hepsine dostça seslendik. İnsanlar arasında nefreti körüklemedik.  İster meşru ister gayri meşru amaçlar gütsün -ki ben bunlar arasında ayrım yapmıyorum- şiddeti cesaretlendirmedik. Ama şiddet başladı ve temel nedeni müzakere masasının devrilmesiydi. Eğer müzakere yoksa kavganın önünü açmış olursunuz ve kimin kavgaya nasıl girişeceğini belirlemek elinizde olmaz.

Haberde “otonomi”ye ilişkin olarak müvekkile atfedilen yorum gizli bir emelin “itirafı” değil Yargıtay denetiminden geçen HDP programında yer alan ve Kürt Sorunu bağlamındaki politikaların ifade edilmesinden ibarettir. HDP Programında şöyle denmektedir:

HDP emekçilerin ve halkların eşit ve özgürce yaşadığı demokratik bir cumhuriyete ulaşma yolunda Kürt halkının kendi deneyimlerinden hareketle geliştirdiği demokratik özerklik hedefini Kürt sorununun çözümünde önemli bir uğrak olarak değerlendiren partimiz, Türkiye’nin demokratikleşmesi, halkların özgür ve gönüllü birliği için demokratik özerklik anlayışının sunduğu imkanların bütün ülkede yaşam bulması için mücadele eder.

İşçi Partisi milletvekili Mike Gapes müvekkile şu soruyu yöneltmiştir:

Mike Gapes: HDP’nin politika ve amaçları hakkında sorular sorabilir miyim?  Kürt toplumu-Kürt azınlığı için ne istiyorsunuz? Bağımsız bir devlete sahip olmayı mı istiyorsunuz yoksa sadece Türkiye içinde özerk bir bölge mi savunuyorsunuz? Bununla bağlantılı olarak, bir pan-Kürdi federasyon veya Türkiye’deki Kürtlerin Suriye, Irak ve İran’daki Kürtlerle bir tür birliğini mi amaçlıyorsunuz?

Kürkçü’nün tutanaklarda yer alan yanıtı şöyledir:

Kürkcü: Adım adım gideyim. Herşeyden önce, partimiz Kürt özgürlük hareketi ile Türkiye’nin sol ve demokratik güçlerinin ortak partisi. Partimiz tüm Türkiye yurttaşları için siyaset yürütüyor.

Mike Gapes: Sadece Kürtler değil mi?

Kürkcü: Hayır sadece Kürtler değil, ama en büyük grubumuz Kürtler. Kürtlerin, Türkiye’de kimlik hakları tanınmıyor ve bu nedenle partimiz politik gücünü önemli oranda Kürt mücadelesinden alıyor; buna şüphe yok. Ancak Kürtler için ne talep ediyorsak aynısını diğer milliyetler ve Türkiye’nin diğer bölgeleri için de talep ediyoruz. İller için demokratik özerklik ve ulus için demokratik cumhuriyet talep ediyoruz. Peki bu neye benziyor derseniz? Burada sizin kendi Britanya deneyiminizi anmak isterim. Kürtlerin talep ettiği şey, teorik olarak, İskoçların, Gallilerin veya İrlandalıların kendileri için talep ettiğinden fazlası değil.

Mike Gapes: Afedersiniz, İskoçlar’ın talep ettikleri mi, sahip oldukları mı? İskoçya yetki paylaşımına sahip ama bundan daha fazlasını talep eden pek çok İskoç da var.

Kürkçü: Siz de ben de biliyoruz ki onlar talep etmeye devam ediyorlar. Bununla birlikte, Türkiye Kürtleri için bağımsız bir devlet, ne bizim programımızda ne de Kürt hareketinin programında mevcut. Son derece açık, şeffaf bir programa sahibiz ve bu program Kürdistan’ın diğer parçaları ile ilgili değil. Evet, Kürdistan’ın dört parçaya ayrıldığını biliyoruz. Kürdistan’ın başka parçaları da var ama biz Türkiye topraklarındaki kısımdan mesulüz. Ve bu bölge için demokratik, özerk yönetim ve Kürt bölgeleri ile Kürt halkının yaşadığı bölgeler de dahil olmak üzere her bölge için özyönetim talep ediyoruz.

Söz konusu görüşmenin Türkçesi Ertuğrul Kürkcü’nün resmi internet sitesinde “HDP’yi dikkate almaksızın hiç bir demokratik değişiklik gerçekleştirilemez” başlığı ile yayınlanmış (Link: http://www.ertugrulkurkcu.org/haberler/avrupa-insan-haklarini-karin-onune-koymali/) söyleşinin İngilizce metni ise http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/foreign-affairs-committee/uks-relations-with-turkey/oral/43383.pdf  sayfasında [sayfa 23’ten sonra] bulunmaktadır.

Bu gerçekler karşısında Akşam gazetesinde yer alan haber esasen, tahrifat, saptırma ve gerçeğe aykırı yorum ve iddialardan oluşan bir kurmaca olup, görünür gerçeğe de aykırı yalan haberdir.

 

            Düzeltir, kamuoyunun bilgisine sunarız.

            Ertuğrul Kürkçü vekili

Av. Mustafa Bayram MISIR

 

 

Sayın Noter, iş bu cevap ve düzeltme metninin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının uhdenizde saklanmasını ve tebliğ şerhli bir örneğinin de tarafımıza verilmesini, vekil eden adına saygı ile talep ederiz.07.03.2017

 

Av. Mustafa Bayram MISIR