Anadilinde eğitim haktır, hakkımıza sahip çıkalım

İnsanlığımızın geleceğini temsil eden çocuklarımızın eğitim-öğretim yılı, bir kez daha silahların gölgesinde, Saray’ın savaşının halklarımızın ve çocuklarımızın can güvenliğini tehdit ettiği koşullarda; tekçi, milliyetçi, dinci ve cinsiyetçi bir anlayışla başlıyor.

Anadilde-eğitim-haktırBugün AKP hükümeti tarafından temsil edilen devlet geleneği, yıllardır coğrafyamızın tüm kadim halklarının dilleri, kültürleri, inançları üzerinde tek dil, tek din, tek bayrak, tek ulus yaklaşımı üzerinde varlığını sürdürmektedir. Ve yine AKP hükümeti, halklarımızın kimliklerine, inançlarına, dillerine ve onları halk yapan bütün değerlerine karşı baskıcı, tahakkümcü, asimilasyoncu ve yok sayan yaklaşımı her gün yeni bir uygulama ile yükseltmektedir. Bugün yaşadığımız savaş ve çatışma sürecinin anlamı budur.
Halklarımızın adeta bir “deli gömleği”ne benzeyen bu yaklaşıma tahammülü kalmamıştır. Kürt halkının başta anadilini kullanma hakkı olmak üzere tüm siyasal hakları için son 40 yıldır yükselttiği direniş bunun en somut göstergelerindendir. Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık taleplerinden biri olarak yükselttiği “ okullarda zorunlu din dersinin kaldırılması” talebi ve bu eksende örgütledikleri eylemlilikler-boykotlar da böyle algılanmalıdır.
Bizler biliyoruz ki, eğitim hakkı temel bir haktır ve bütün yurttaşlarının nitelikli, eşit, demokratik, parasız ve anadilinde eğitim hakkına ulaşmasını sağlamak devletlerin en temel görevlerindendir. Bu hakkın yerine getirilmemesine karşı direnmek de haktır.
Bu nedenle Demokratik Toplum Kongresi’nin ve pek çok demokratik kitle örgütünün “ulusal kimliklerimiz, kimliğimiz ve onurumuz, anadilde eğitim hakkını elde etmek için ve bu uğurda verilen direniş ve mücadele için devlet okullarının başladığı 28 Eylül’den itibaren bir hafta boyunca çocuklarınızı asimilasyon değirmeni olan sistemin okullarına göndermemeye ve bu okulları boykot etmeye çağırıyoruz” diye yükselttiği “anadilinde eğitim hakkı için bir haftalık okul boykotu” çağrısını anlamlı buluyor ve destekliyoruz. Halklarımızı bu boykota destek olmaya çağırıyoruz.
Sebahat Tuncel – Ertuğrul Kürkçü
Halkların Demokratik Kongresi
Eşsözcüleri

27 Eylül 2015