“Büyük Felaket”i Unutmadık, Bir Daha Asla!

Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 24 Nisan oturumuna yazılı sunuşunda “Osmanlı Devletinin “güçlü adamları”nın Anadolu halklarına ve insanlığa karşı işlediği en büyük suçlardan birinin 102. yıldönümünde hayatlarına kıyılanların torunlarının acısını paylaşıyorum. Türk hükümetini, Osmanlı Devletinin olumsuz mirasıyla yüzleşmeye, bu mirası tanımaya ve reddetmeye, hissiyat edebiyatı yerine Anadolu ve İstanbul Ermenilerinin uğratıldıkları Medz Yegern (Büyük Felaket) için özür dilemeye çağırıyorum.” dedi. 

Bugün, 24 Nisan, Ermenice’de “Garmir Giraghi” denilen Kızıl Pazar’ın  yıldönümü, Bu gün, 1919 yılından bu yana, Ermeni Soykırımı Günü olarak anılıyor.

24 Nisan 1915’te Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul ve ardından diğer bölgelerde Ermeni cemaat liderleri İçişleri Bakanı Talat Paşa’nın emriyle tutuklanarak Ankara yakınlarındaki toplama kamplarına gönderilmişti. O gece İstanbul’da en az 235 Ermeni aydın tutuklandı. Daha sonra tutuklanan ve sürgün edilenlerin toplam sayısı 2,345’e ulaştı. 29 Mayıs 1915’te “Tehcir Kanunu”nun kabulü ile birlikte, Suriye’ye tehcir edilen tutsakların arasından geri dönmeyi başaran birkaçı dışında hepsi öldürülmüştü.

Tarihçilerin “kafa kopartma harekatı” olarak tanımladığı, Ermeni halkına yönelik bu darbe, Ermenileri, Anadolu’daki varlıklarının ortadan kaldırılmasına direnme ihtimalini yok etmek amacıyla imha etmeyi hedefliyordu. Osmanlı Devleti’nin hakimiyet merkezinde demografik yapıyı homojenleştirmek kastıyla başlatılan soykırımın ardından 1915’te Anadolu’da yaşayan 1 milyon 700 bin Ermeni’den 1927 resmi nüfus sayımına göre sadece 140 bini hayatta kalmıştı.

Osmanlı İmparatorluğunun “güçlü adamları”nın Anadolu halklarına ve insanlığa karşı işlediği en büyük suçlardan birinin 102. yıldönümünde hayatlarına kıyılanların torunlarının acısını paylaşıyorum. Türk hükümetini, Osmanlı Devletinin olumsuz mirasıyla yüzleşmeye, bu mirası tanımaya ve reddetmeye, hissiyat edebiyatı yerine Anadolu ve İstanbul Ermenilerinin uğratıldıkları Medz Yegern (Büyük Felaket) için özür dilemeye çağırıyorum.