Çaldağı’nda Ekolojik Yıkıma Son!

Kürkçü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Manisa Turgutlu Çaldağı‘nda Nikel Madeni İşletmeciliği’ne verilen ÇED raporunu sordu.

490-326Yıllardır madenciliğe karşı yaşam mücadelesi sürdüren Manisa Turgutlu halkı, bugüne kadar Çaldağı’nda ön izin ile sürdürülen; suları, toprağı kirleten Nikel maden işletmesine karşı sesini duyurmaya çalışmış, ÇED raporunun onaylanmaması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu madenin bölgedeki doğal yaşam için büyük tehdit oluşturduğunu kamuoyuna ve yetkililere anlatmaya çabalamıştır. Buna rağmen, maden şirketinin başvurusuyla 2. ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Turgutlu Çaldağı’nda işletilmesi planlanan nikel madeninde kullanılacak sülfirik asit, Gediz Havzası’ndaki tarım alanlarının sonu anlamına gelecektir. Madenin ayrıştırılması için kullanılan söz konusu asit ve kayalardan ayrıştırılan ağır metaller yağmur sularıyla tarım alanlarına ulaşarak Gediz’in bereketli topraklarını yok edecektir. Yeraltı sularını, akarsuları kirletecektir. Tüm canlıların yaşamını, sağlığını tehdit edecektir.

Bu gerekçe ile;

  • Hayatını geçimlik tarım ve hayvancılıkla sürdüren halkı göç etmek zorunda bırakacak, işçileşmeye mahkûm edecek, yerinden yurdundan vazgeçmeyenleri ise kalan ömürlerinde sağlık sorunlarıyla boğuşturacak bu projenin ortaya çıkaracağı yıkıcı sonuçlar tarafınızdan hangi bilimsel kritere göre değerlendirilmiştir?
  • Esas görevi doğayı, çevreyi korumak olması gereken Bakanlığın bu projeye izin vermesinin sebebi nedir?
  • Ormanların, meraların, tarım alanlarının yok olmasıyla sonuçlanacak bu projenin durdurulması için Bakanlığınız bir çalışma yapacak mıdır?
  • Çaldağı’ndaki doğal yaşamın yıkımına yol açacak, uygulanacak yöntemlerle hem insan yaşamı hem de tarım toprakları için felaket yaratacak bu projenin onaylanması sırasında, ÇED raporu verilirken, “halkın katılımı toplantısı”na kaç kişi katılmıştır? Bunlardan kaçı projeye onay vermiştir? Projeye karşı olanların görüşleri alınmış mıdır? Projeyle ilgili, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve yerel doğa derneklerinin görüşleri alınmış mıdır?