Faşizm ve Sömürgecilikle Mücadelemiz, Avrupa Sağına Karşı Mücadeleyi Bütünlüyor

DIE LİNKE Ulusal Kongresi’nde konuşan Ertuğrul Kürkçü: “Türkiye de savaşa ve militarizme karşı mücadele Avrupa’daki askeri-sınai komplekse karşı mücadelenin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu çok taraflı sorumluluklar bir kez daha kapitalizme karşı eşgüdümlü bir mücadele ile somut plan ve eylemlere dayalı bir dayanışma ihtiyacını gündeme getiriyor.” dedi.

Sevgili Yoldaşlar,

Kendim ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına Kongrenize seslenme ve hapisteki eşbaşkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Yüksekdağ’ın dayanışma mesajlarını iletme ayrıcalığını sunmanızdan büyük onur duydum.

HDP bütün kalbiyle eylül genel seçimleri öncesinde DIE LİNKE’nin başarılı bir kampanya sürdürmesini ve parlamentoda güçlü bir varlık göstermesini diliyor. Türk ve Kürt kökenli milyonlarca kadın, erkek ve genç ile onların yakınlarını bütün Almanya’da DİE LİNKE’ye ve diğer ilerici adaylara oy vermeye çağırıyoruz.

DIE LİNKE sosyal adalet için çaba gösteren ve Kürt, Türk, Arap ve Yezidiler ile diğer halkların yalnızca Almanya’daki haklarına değil, onların anayurtlarındaki yakınlarının haklarına -özgürlük, barış, demokrasi ve kendi kaderini tayin hakkına, Alevilerin inanç hakkına, kadın ve LGBTQ’nun toplumsal cinsiyet eşitliğine, emeğin ve doğanın haklarına- da ilgi gösteren Almanya’daki tek partidir.

Bu çerçevede bir yoldaşı -Andrej Hunko’yu- şahsen anmama izin verin. Andrej, Türkiye’ye gelen uluslararası delegasyonlarda yer alan kararlı bir barış, demokrasi, insan hakları takipçisi olarak DIE LİNKE’ye mükemmel bir imaj kazandırdı. Türkiye’deki 16 Nisan referandum hilelerini ve hak ihlallerini kanıtlamaktaki inatçılığı kadar Tiran’ın buna yönelik suçlamalarını karşılamaktaki becerikliliğiye de bir uluslararası aktivist olarak sahip olduğu meziyetleri ortaya koydu.  Sağolasın Andrej!

Türkiye’de hem parti hem halk olarak çok zorlu bir dönemden, belki de bütün zamanların en zorlu döneminden geçiyoruz. Hapisteki on bir vekili, onlarca belediye Başkanı, yüzlerce parti görevlisi ve binlerce üyesiyle HDP acımasız bir olağanüstü hal rejiminin sistematik zulmü altında dahi Türkiye’de yükselen faşizme karşı tek muhalafet partisi olmaya devam ediyor.

Faşizm ve Kürt halkına karşı açılan sömürge savaşı karşısında Avrupa’nın ve bölgenin sol ve demokratik güçlerinin uluslararası dayanışmasına güveniyoruz. Mücadelemiz bencil ulusal çıkarlar ve kısmi talepler çerçevesinde kalmıyor. Türkiye’de siyasal İslam’ın istibdadına karşı mücadele aynı zamanda Orta Doğu’yu sözümona ılımlı İslamcı maşalarla denetlemeye yönelik emperyalistler arası planlara karşı genel mücadelenin bir parçasıdır. Avrupa’nın doğu yakasında faşizmin yükselişine karşı mücadele kıtanın Batı yakasında milliyetçilik ve sağ popülizme karşı mücadelenin devamıdır. Türkiye de savaşa ve militarizme karşı mücadele Avrupa’daki askeri-sınai komplekse karşı mücadelenin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu çok taraflı sorumluluklar bir kez daha kapitalizme karşı eşgüdümlü bir mücadele ile somut plan ve eylemlere dayalı bir dayanışma ihtiyacını gündeme getiriyor.

Britanya muhafazakarlarının ve Fransız faşistlerinin peşpeşe uğradıkları yenilgiler büyük esin kaynağı oluyor. Avrupa halkları Trump tarzı demagogluk ve hödüklüğü reddederler ve reddetmeye de devam edecekler. Britanya’da İşçi Partisi’nin Jeremy Corbyn önderliğinde elde ettiği büyük başarı özellikle “eski değerler”in ölmediğini göstererek büyük bir esin kaynağı oluyor. Hakikati eğip bükmeden dile getirmek ve herkesin iyiliği için mücadele etmek insanlık tarihinin derinliklerine kök salmış olmaları anlamında “eski” olabilirler ama hiçbirşey yüze yüze bakarak devrimden söz etmekten daha tazelik verici olamaz.

DIE LİNKE’nin Herkese Sosyal Adalet arayışıyla Almanya’yı ileri taşıyacağından eminiz. Uluslararası gelişmelerin gidişatına bakınca Marx’ın Avrupa’nın ilerici güçlerinin karşılıklı ilişkileri bağlamında söylediklerini hatırlamadan edemiyoruz: “Bütün iç koşullar tamam olduğunda Galya horozunun ötüşü Alman ayaklanmasını müjdeleyecek.”

“Galya horozunun ötüşü”nü beklemek için henüz çok erken olabilir ama Almanya’nın sağı yenilgiye uğratmak üzere Fransa ve Britanya’yı izlemesinde yanlış bir şey yok. Bunun için bizim dayanışmamıza güvenebilirsiniz!

Yaşasın uluslararası dayanışma!