HDK: Halklar Yürekten Barış İstiyor

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu “Görüşmelerin gerçek barışa dönüşebilmesi için inisiyatif alma konusunda kararlı olduklarını” açıkladı.
hdk son 1

 

Katılımcılar: Erol Dora(Mardin Milletvekili) Gülistan Aydoğdu(HDK Yürütme Kurulu Üyesi) Yavuz Önen(HDP Eşgenel Başkanı) Hatice Altınışık(HDK Yürütme Kurulu Üyesi) Selma Gürkan(EMEP Genel Başkanı) Ertuğrul Kürkçü(Mersin Milletvekili) Levent Tüzel(İstanbul Milletvekili) Figen Yüksekdağ(ESP Genel Başkanı) Sebahat Tuncel(İstanbul Milletvekili)Doğan Tarkan(DSİP Genel Başkanı) Mustafa Kahya(Sosyalist Yeniden Kuruluş Sözcüsü)

 

 

Barış, Kürt sorununda demokratik çözüm ve eşitlik mücadelesinde çok önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Abdullah Öcalan’a yönelik İmralı’daki tecrit uygulamasını sona erdiren adımlar ve başlatılan görüşmeler on binlerce gencimizin yaşamına mal olan çatışmanın çözümü açısından büyük bir imkân sunabilir. Bu gelişme aynı zamanda Kürt sorununda çözüm için bir başlangıç olabilir.

 

Barış, Çözüm, Eşitlik

 

Abdullah Öcalan’ı tecritle susturma, BDP’yi tutuklamalarla engelleme ve Kürt özgürlük hareketini imha uygulamalarıyla etkisiz kılma hesapları tutmadı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Kürt siyasal hareketinin ve Türkiye toplumsal muhalefetinin, emek ve demokrasi güçlerinin ısrarlı ve kararlı barış ve özgürlük mücadeleleri bu planı boşa çıkardı.

 

30 yıldır yaşanan acılar ve ödenen bedellerin herkese çok şey öğretmiş, Kürt sorununun barışçı ve demokratik çözümü için diyalogun gerekliliğinin,  kalıcı ve anlamlı bir sonucun ancak müzakereler başlatılarak ve demokrasi yönünde adımlar atılarak elde edileceğinin devlet aklı tarafından da anlaşılmış olduğunu ummak istiyoruz.

 

Seçim Taktiği Değil, Kalıcı Çözüm!

 

AKP Hükümeti 2014’teki seçimlere yönelik bir geçici rahatlama taktiği içindeyse, bundan sadece kendisi değil, Türkiye halkları da büyük zarar görür. AKP, Kürt hareketi içine nifak sokma veya seçimler öncesi güç biriktirme hesapları peşinden koşmaya niyetlenmemelidir. Bugüne kadar bu amaçla yapılan tüm hesaplar yalnızca boşa çıkmakla kalmadı, binlerce cana da mal oldu.

 

Kürt halkının talepleri çok net: Hak, adalet ve eşitlik istiyorlar. AKP Hükümeti, barış ve çözüm konusunda niyetliyse, bir an önce güven artırıcı adımlar atmalıdır. Türkiye’nin tüm emek, barış ve demokrasi güçlerinin desteklediği talepler hızla karşılanmalıdır. Yasal ve anayasal alanda, yargısal ve idari konularda yapılacak demokratik düzenlemeler ve bu konularda sürdürülecek çalışmalar AKP Hükümeti’nin yaklaşımını gösterecektir.

 

Anayasal garanti altına alınmış eşitlik; yasal alanda eşitlik koşullarını geliştirecek düzenlemeler; eşitlik ve özgürlük üzerine inşa edilecek bir barış, toplumlar arasındaki köprülerin daha sağlam ve kalıcı kurulmasını sağlayabilir.

 

KCK adlı operasyonlarla tutuklanan binlerce BDP’li üye ve yönetici, belediye başkanı ve seçilmiş milletvekilleri serbest bırakılmalı; Roboski’nin sorumluları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Anadilinde eğitim için adım atılmalı, anadilinde savunmanın önündeki engeller kalkmalıdır.

 

Seçim Yasası’ndaki yüzde 10 barajı kaldırılmalı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları demokratikleşmelidir.

 

Diyalog yolunun açılması önemlidir. Ancak görüşmeler kapalı kapılar ardında yapılan, ne olduğunu ve nasıl bitirileceğini bilmediğimiz biçimde sürdürülmemelidir. AKP Hükümeti konuyla ilgili görüşme ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmalı, Abdullah Öcalan ile birlikte, BDP-Blok temsilcileriyle, Kandil ve Avrupa ile görüşme yolları değerlendirilmeli, barış projesi toplumsallaşmalı, barışmanın koşulları yaratılmalıdır.

 

Halkların Demokratik Kongresi olarak, görüşmelerin gerçek barışa dönüşebilmesi için inisiyatif alma konusunda kararlıyız. Demokratik toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, aydın, yazar, akademisyen çevreler ve siyasal partilerle birlikte toplumda barış ortamını geliştirecek çalışmalar yapmakta kararlıyız. Barış ve demokratik çözüm için üzerimize düşenleri yapacağız. Eşitlik, gönüllü birlik ve şiddetsiz çözüm adımlarını geliştirmek için mücadele edeceğiz.

 

Tüm Halklarımızın bu uğurda yol almaları için ne gerekiyorsa, onları ertelemeden yapacağız. Sorunun çözümüne katkı sunacak olan herkesi görüşmelere samimiyetle yaklaşmaya, demokratik siyasal zeminleri geliştirmeye ve barış fikrini toplumsallaştırmaya, halklarımız arasındaki güven ve eşitlik duygusunu güçlendirmeye çağırıyoruz.

 

Küçük politik hesaplarla milliyetçilik yarışına girecek olanları, müzakereci çözüm sürecini baltalamak isteyenleri toplumu yanıltan ve gerçeklerle ilgisi olmayan yorumlara başvuranları vicdanımızın sesi ve yüreğimizin gücüyle ikna edeceğiz.

 

Çünkü savaşın ne demek olduğunu iyi bilenler, acıları ve kayıpları yaşayanlar barışı asla sabote etmezler.

 

Halkların Demokratik Kongresi olarak, barış ve demokratik çözüm mücadelemizi, eşitlik ve adalet arayışımızı, HDK’nin Meclis’teki temsilcileri, konunun siyasal muhatabı olan BDP-Blok vekilleri ile birlikte sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Çünkü geleceği eşit koşullarda ve birlikte kurabilmenin yolunun bu olduğunu biliyoruz.

 

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

Yürütme Kurulu