HDK, Türkiye halklarının demokratik meclisi olacak

HDK 5’inci Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgeyi okuyan HDK Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü, “HDK programının özünü yeni yaşam çağrısı oluşturuyor. HDK, yeni yapısıyla şimdiye kadar buluşamadığı toplumsal güçlerle buluşmayı, özgürlük ve demokrasi mücadelesi dinamiklerini en geniş biçimde içermeyi, Türkiye halklarının demokratik meclisi haline gelme kararlılığıyla yürüyüşünü sürdürecektir” dedi. 

nuce_15112014-192123-1416072083.49HDK 5. Olağan Genel Kurul’un bitmesinin ardından HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, Genel Kurul’un “Meclislerimizle Özgür Geleceğe Yürüyoruz” başlıklı sonuç bildirgesini okudu. HDK Sonuç bildirgesinde 5. Olağan Genel Kurulu’nun, AKP iktidarının iç ve dış siyasetinin iflasa yol aldığı, halkların demokrasi ve toplumsal özgürlük arayışının yükseldiği bir dönemde toplanarak karar ve irade birliği içinde sonuçlandığını ifade edildi.

“HDK yeni mücadele döneminde, kendisini toplumsal mücadeleler içinde yeniden kuracaktır” diyen Kürkçü, şunlara dikkat çekti: “Bu amaçla, barış mücadelesinin toplumsallaşması ve yerelleşmesinde; işçilerin amansız sömürüye, -son örnekleri Soma, Torunlar ve Ermenek olan- iş cinayetlerine karşı mücadelelerinde, Gezi’den başlayan, Yırca, Validebağ, Fatsa ve daha pek çok yerde doğanın ve toprağın kapitalist talanına karşı süren direnişlerde; kadın ve LGBTİ’lerin erkek şiddetine karşı başkaldırılarında; Alevilerin hak arayışlarında; inanç özgürlüğü ve laik eğitim mücadelelerinde yer alarak HDK’yi bu toplumsal güçlerin ortak zemini kılma çabası içinde olacaktır.”

Türkiye halklarının Kürt sorununun demokratik ve adil bir çözüm için beklentisi olduğunu belirten Kürkçü, halkların Kürt sorununa demokratik ve adil bir çözüm beklentisi içinde müzakere sürecine destek vererek, barışa yol almayı umduğu bir dönemde AKP hükümetinin ırkçı ve milliyetçi bir dalga eşliğinde Türkiye ve Kürdistan’da uygulamaya soktuğu Türk-İslam sentezi zihniyete dayalı savaş siyasetinin eni dönemde barışın önündeki en önemli engel olarak yükseldiğini belirtti.

“AKP’nin savaş siyasetinin yıkıcı sonuçları, IŞİD’e verdiği dolaylı dolaysız destekler ve Kobanê ile dayanışma için ayağa kalkan halklarımıza karşı 6-8 Ekim’de giriştiği ve 50’den fazla ölümle sonuçlanan asker-polis ve çete saldırıları ile açık bir biçimde görüldü” diyen Kürkçü, Kobanê’de 60 gündür süren direnişin yalnızca AKP hükümetinin mezhepçi, katliamcı iç ve dış politikalarını ifşa etmekle kalmadığını, aynı zamanda Rojava devriminin kadın ve halkları devrimi olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

“Kürt halkının öncülüğünde kendi kaderlerini tayin eden Rojava halkları, dünyada ve Ortadoğu’da demokrasi ve özyönetim hakkı mücadeleleri veren halklar için bir esin kaynağı oldu” diye konuşan Kürkçü,  “HDK, Suphi Nejat Ağırnaslı, Kader Ortakaya, Selahattin Adın ve Arin Mirkan şahsında, doğduğu günden beri desteklediği Rojava devrimiyle dayanışma ve Kobanê direnişinde şehit düşen devrimcilerin önünde saygıyla eğilir” dedi.

AKP hükümetin yeni bir dönemin kapısını araladığına dikkat çeken Kürkçü, sonuç bildirgesinin devamında şunları kaydetti: “AKP iktidarı, otoriter rejimini sürdürme kaygısıyla ve her tür baskıyı meşrulaştırma hedefiyle, Kobanê dayanışması başta olmak üzere bütün hak mücadelelerine karşı polis şiddetinin dizginlerini salıverdiği, paramiliter güçleri sokağa saldığı, sokak infazlarını hortlattığı bir yeni dönemin kapısını aralıyor. HDK, bu baskı ve tahakküme karşı toplumsal dayanışma ve direnişin odağı olacaktır. HDK, geçtiğimiz üç yıl içinde başaramadıklarını da göz önünde tutarak ve bu yeni dönem gereklerine uygun olarak öncelikle kendi yapısını yenilemeyi ve halklarımızın mücadelelerini yükseltmesi için yeni toplumsal örgütlenmelerin ortaya çıkartılmasını, süregelen mücadele dinamikleriyle ortaklaşmayı ve halk direnişleriyle dayanışmayı ve bu mücadeleler içinde yerel meclislerin inşası için çalışmayı başlıca görevi olarak benimser. HDK, yeni yapısıyla şimdiye kadar buluşamadığı toplumsal güçlerle buluşmayı, özgürlük ve demokrasi mücadelesi dinamiklerini en geniş biçimde içermeyi, Türkiye halklarının demokratik meclisi haline gelme kararlılığıyla yürüyüşünü sürdürecektir. Genel Kurulumuzun baş söz olarak benimsediği ‘Yeni Yaşam Çağrısı’nın programımızın özü olduğunu vurgulayan HDK, bu çağrı doğrultusunda toplumumuzun ezilen ve sömürülen çoğunluğunun gelecek umudu olmak için sürekli bir çaba içinde olacaktır.”