Kürkçü, Dışişleri Bakanı’nı Azerbaycanlı Muhalif Liderin Serbest Bırakılması İçin Harekete Geçmeye Çağırdı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hitaben yazdığı dilekçede, AİHM’nin salıverilmesi yönündeki kararına rağmen 5 yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulan Azerbaycanlı muhalif politik önder Ilgar Mammadov’un serbest bırakılması için Bakanlığın harekete geçmesini istedi.

Ilgar Mammadov

T.C.DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NA

Şubat 2013’te gözaltına alınarak Mart 2014’te 7 yıl cezaya çarptırılan Azerbaycanlı muhalif politik önder, Cumhuriyetçi Alternatif Hareket’in liderlerinden Ilgar Mammadov Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 22 Mayıs 2014’te verdiği “derhal salıverilme” kararına rağmen 5 yıla yakın bir süredir hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam etmektedir.

Mammadov’un Ekim 2013 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını koymasının beklendiği bir sırada tutuklanmasının, muhalif lideri bertaraf etme maksadını güttüğü yargısı uluslararası siyaset camiasında yaygın bir biçimde paylaşılmaktadır.

19 Mart 2009 referandumunun ertesi günü bir TV canlı yayınında sonucun Cumhurbaşkanına ömür boyu görevde kalma imkanı sunduğunu dile getirmesinin ardından Mammadov’a radyo ve TV’ye çıkma yasağı konmuştu. Mammadov sesini duyurmak için Azerbaycan’ın ilk internet günlüğünü yayınlamaya başladı. 4 Şubat 2013’te de halkın, valinin baskılarını protesto ettiği kuzey Azerbaycan’ın İsmayilli kentine giderken gözaltına alındı. Mammadov’un tutuklanması ve ardından hapis cezasına çarptırılması Azerbaycan’da ve dünyada pek çok saygın insan hakları kuruluşunca kınandı ve kınanmaya devam ediyor.

Mammadov’un hapiste kalmaya devam etmesi AİHM’in muhalif liderin derhal salıverilmesine ilişkin kararının vahim bir biçimde ihlalidir. AK Genel Sekreteri Thorborn Jagland önümüzdeki günlerde sizin de üyesi olduğunuz AK Bakanlar Komitesi’ne AİHM’e gitme çağrısında bulunacaktır. Genel Sekreter Bakanlar Komitesi’ne mahkemeden Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne üye olurken uymayı taahhüt ettiği şekilde AİHM’e uygun hareket edip etmediğini karara bağlamasını istemesini önerecektir.

Bakanlar Komitesi’nin AİHM’e gidebilmesi için komite üyelerinin üçte ikisinin bu başvuruya onay vermesi gerektiği bilinmektedir. Konu Komite gündemine geldiğinde Genel Sekreter’in önerisini desteklemeniz hem AİHM kararlarının tartışmasızca uygulanabilirliğini hem de uluslararası sözleşmelerin üye ülkeler için iç hukukla eşit ölçüde bağlayıcı olduğu gerçekliğini pekiştirecektir. Kararınız yalnızca bir üye ülkede adaletin sağlanmasına katkıda bulunmakla kalmayacak, Türkiye’deki düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra örgütlenme özgürlüğünün düzeyine dair de bir gösterge olarak kabul edilecektir.

 

Ertuğrul Kürkçü

İzmir Milletvekili

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi