Kürkçüler Cezaevi’ndeki Sıkıntılar Devam Ediyor.

Kürkçü, İnsan Hakları Komisyonuna Kürkçüler Cezaevi ile ilgili ziyaret talepli dilekçe verdi.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Aşağıda, Adana Kürkçüler Cezaevi’nden gelen Selami Keleş, Rıdvan İmre ve Ramazan Mete’nin mektuplarına dayanarak maddeler halinde sunulan şikayetler doğrultusunda komisyonunuz bünyesinde kurulan Ceza infaz kurumları ve tutukevleri Alt komisyonunun yeni dönemde söz konusu şikayetleri yerinde incelemek amacıyla Adana Kürkçüler F tipi Cezaevi’ni ziyaret etmesi talebimizi,

Bilgilerinize sunarım.12.09.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

 

Şikayetler:

  1.       Görüşe gelen ailelerin cezaevi girişinde ince arama adı altında rencide edici uygulamalarla karşılaşması.
  2.       10 saatlik faaliyet hakkının keyfi engellenmesi.
  3.       Kantin ihtiyaçlarının kalite çeşitlilik ve renklilik açısından karşılanmaması.
  4.       Yeni tutuklananlara girişte şiddet uygulanması ve bağımsızlaştırmak amacıyla tehdit edilmesi.
  5.     Aramalarda mevzuata aykırı yöntemlerin kullanılması.
  6.      Adalet Bakanlığı genelgelerine göre değişik odalardan 10 kişi ortak etkinliklere çıkabilmesine rağmen, bu uygulama Kürkçüler Cezaevi’de uygulanmaması.
  7.   İdari şikayetlerin işleme konmaması, ertelenmesi.

 

EK1: Selami Keleş, Rıdvan İmre ve Ramazan Mete tarafından gönderilen mektubun sureti.