Newroz Pîroz Be!

Halklarımızın Newroz bayramını içtenlikle kutluyor, barış için meydanlara koşanların özgürlük ve eşitlik heyecanını selamlıyoruz.

490-281 (1)Newroz bütün halklarımıza kutlu olsun!

Newroz, Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a karşı başkaldırışında hayat bulan, yüzyıllardır özgür ve onurlu bir yaşam için mücadele, zalimlere karşı direniş günü olarak halklarımızca kutlanır. Halkların kimliklerine, kültürlerine ve dillerine güçlü bir şekilde sahip çıktıkları, özgürlük taleplerini en güçlü şekilde haykırdıkları gündür.

2016 Newroz’una  coşkulu ve sevinçli giremiyoruz. Tarihi 2013 Amed  Newroz’unda açılan barış ve kardeşlik yolu 2016 Newrozu’nda, can kayıpları, sokağa çıkma yasakları, gözaltılar, tutuklamalar, zorunlu göç ve katliamlarla kesintiye uğratılarak halklarımıza ağır bedeller ödetilmek isteniyor. 2013’te açılmaya çalışılan Demokratik Türkiye yolu kendisini tek adam ve tek parti diktatörlüğüne bırakıyor. Saray ve AKP iktidarı şiddetin ve baskının dozunu artırarak bir yandan Kürt halkı’nın özgürlük taleplerini kanla bastırıyor, diğer yandan ülkenin batısından gelen hertür barış çığlığını “terörizm çuvalı”na atarak gözaltı ve tutuklamalarla iktidarını perçimleyeceğini düşünüyor.

Bizler, bütün diller, kültürler ve inançların özgür ve eşit olduğu, barışın kazanıldığı bir yaşam için bugün daha büyük bir sorumluluk altındayız. Ortak geleceğimiz için özgürlük ve eşitlik yolunda mücadele ederek, Türkiye’de barışı ve demokrasiyi kazanacağız.

Halklarımızın Newroz bayramını içtenlikle kutluyor, barış için meydanlara koşanların özgürlük ve eşitlik heyecanını selamlıyoruz.

21 Mart 2016

HDK Eşsözcüleri

Gülistan Kılıç Koçyiğit-Ertuğrul Kürkçü