Polis “Bir Adım Atmayın” Dedi, Kitle İki Adım Attı

4+4+4 yasa görüşmelerini protesto için Meclis’e yürümek isteyen KESK üyelerine, polis bir kez daha tayzikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Kürkçü, eyleme destek veren herkesin çok kararlı ve özveriye hazır gözüktüğünü ve bundan çok etkilendiğini söylerken, “KESK’in neden öğretmen hareketinin en önemli konfederasyonu olduğunu da bu vesileyle gördük” dedi.

İnsanların bu kararlılığının meclisteki muhalefete de cesaret ve esin kaynağı olduğunu dile getiren Kürkçü şöyle konuştu:

“Samimi bir inançla yasayı geri çevirmek, en azından Cumhurbaşkanlığı’ndan veto edilmesini sağlamak, meclisteki muhalefeti yüreklendirmek için çok çaba sarfettiklerini gördüm.

“Milletvekillerinin destek verdiğini bilmekten çok memnundular ama ben onlardan daha çok memnunum. Onlar bize meclisteki tartışma sürecinde büyük bir destek oluyorlar. Cesaret ve esin kaynağı oluyorlar.

“İnsanların bu davranışındaki samimiyet ve kararlılığın, siyasetten çok mesleki haysiyete tutkunluktan da geldiğini düşünüyorum. Eğitim çok temel bir meseledir. Başlıca öznelerden biri olan bir topluluğun bütünüyle devredışı bırakılmasının, tıpkı fabrikada başka bir düzene geçerken bu sadece patronu ilgilendirirmişçesine sürece yaklaşılmasının, öğretmenleri çok tedirgin ettiğini de görmek mümkün.

“Öte yandan öğretmenler arasında farklı düşünce akımlarına mensup insanların tek bir yürek olarak hareket ettiklerini, kendilerine desteğe gelen vekiller arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını da gördüm.”

Kürkçü, polis müdahalesini televizyonda gördüğünü, polisin “akıl ve vicdan kabul etmez ve yasaya da aykırı bir saldırganlık içerisinde” olduğunu ifade etti.

“İçişleri Bakanlığı ve hükümet aslında bu 4+4+4 yasasına herhangi bir tepki olmadan geçirmek istiyor ama yasanın kendisi bu etkiyi yaratıyor, farkında değiller. Hem mesleki hem insani hem de siyasi sebeplerle insanlar itirazlarını dile getirecekler, getirdiler de.”