Yalan “tiyatro”suna tekzip

Kürkçü, bugün  28.07.2016 tarihinde çeşitli basın yayın organları, internet haber siteleri, köşe yazıları ve sosyal medyada 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili “tiyatro” dediği yayılarak başlatılan yalan haber kampanyası ile ilgili tekzip metni yayınlayarak basınla paylaştı.

IMG_3772Basına ve Kamuoyuna,

Sayın İlgili,

28.07.2016 tarihinde çeşitli basın yayın organları, internet haber siteleri, köşe yazıları ve sosyal medyada İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili “tiyatro” dediği yayınlanmıştır. Bu tamamen gerçeğe aykırı ve çarpıtma bir haberdir.

Bu çarpıtma habere dayanak gösterilen söyleşinin linki aşağıdadır.

http://www.ertugrulkurkcu.org/haberler/kurt-halkini-kucaklamaksizin-bir-demokrasi-cephesi-insa-edilemez/

Ertuğrul Kürkçü’nün avukatı tarafından ilgili yayın organlarına gönderilen tekzip metni de ekte ve aşağıdadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İHTARNAME

Keşideci: Ertuğrul Kürkcü

Vekili: Av. Mustafa Bayram Mısır -Cinnah Caddesi No:31B/30 06680 Çankaya Ankara

Konu: 28.07.2016 tarihli …gazetesinde/internet haber yayınında müvekkil aleyhine yapılan, karalayıcı ve müvekkilin kişilik haklarına yönelik haber ve yorumlara karşı düzeltme ve cevap hakkımızın kullanılmasından ibarettir.

Sayın İlgili,

Basın Kanunu’nun ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi kanunun ilgili maddeleri gereğince, 28.07.2016 tarihli gazeteniz/internet haber yayınınız nüshasında müvekkil ile ilgili olarak gerçeğe aykırı hususları içeren haber ve yorum yapılması nedeniyle aşağıdaki tekzip metninin ihtarı tebellüğ ettiğiniz gün ya da izleyen iki gün içinde aynı yerde yayımlanmasını talep ederiz.

Av. Mustafa Bayram Mısır

TEKZİP

Müvekkil İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimine “tiyatro” dememiştir. Bu yöndeki haberiniz gerçek dışı ve tümüyle yalandır. Aksine halkın darbeye direnişi gerçeğini “Sokağa sadece özel örgütler dökülmedi. Sadece AKP örgütü, AKP’nin milis güçleri, Osmanlı Ocakları gibi örgütler etrafındaki çeşitli gangster çeteler olduğunu söylemek, hafife almak olur. Sokaklara dökülenlerin arasında pekala, yükselişlerini ve varlıklarını, kendilerini güçlü hissetmelerini Erdoğan iktidarında gören, maddi ve manevi olarak kendini Erdoğan’a ait hisseden, geleneksel olarak asker karşıtı düşünce içinden gelmiş ve destekledikleri hükümete karşı gerçekleştirilecek kötülüklere göğüs germeyi bir erdem addeden binlerce kişi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunun mekanik bir süreçle, bir düğmeye basılınca hareket eden bir kuklalar dünyası içinde cereyan ettiğini söyleyemeyiz. İnsanların kendilerini tankların altına atması için maddi olmayan sebepler gerekir.” diyerek vurgulamıştır.

Müvekkil darbe girişiminin bastırılmasında gösterilen basireti işaret etmiş,  “Ancak öte yandan, AKP’nin bir darbe bastırma sürecini başından beri planlamış olduğu doğruysa, önceden bunun simülasyonunun yapılmış olduğunu da söyleyebiliriz.” diyerek,  hükümetin bir darbe ihtimaline de hazırlıklı olduğuna ilişkin bir öngörüde bulunmuştur. AKP’nin bu sürece en hazırlıklı parti olduğunu vurgulamak amacıyla söylenmiş muhtemel bir darbe öncesinde “bir bastırma simülasyonu”nun varlığından söz etmek ile gerçekleşen teşebbüse “tiyatro” demeyi aynı şey sanan bir cehaletle, cehalet değilse niyet okumakla gazetecilik yapılamaz.

Türkiye’yi alçakça bir darbe girişiminin sergilendiği bir sahneye dönüştüren etmenlere, düşmanlaştırmaya ve ötekileştirmeye bel bağlamış, Balyoz, Ergenekon, Odatv gibi davalar sürecinde de gördüğümüz gerçek yerine niyet okumaya dayalı bu türden yalan haberciliğin katkısı az değildir.

Müvekkil, darbe girişimine “tiyatro” dememiş, darbe mekaniğinin ancak ve ancak tam ve gerçek bir demokrasi ile aşılabileceğini vurgulamıştır. Bütün bunlar söyleşinin tamamında mevcut iken birbirinden kopartılmış cümlelerle kurmaca bir anlatı düzmek sadece kötü niyetin eseri olabilir.

Düzeltir, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Ertuğrul Kürkcü vekili

Av. Mustafa Bayram Mısır

Sayın Noter, bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının uhdenizde saklanmasını ve tebliğ şerhli bir nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Av. Mustafa Bayram Mısır