HDK’den 2. Demokrasi ve Barış Konferansı

Halkların Demokratik Kongresi, 18-19 Ekim günlerinde Ankara’da Demokrasi ve Barış Konferansı düzenleyecek. İlki geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen konferansta, çözüm sürecinin geldiği aşama değerlendirilecek.

Demokrasi ve Barış Konferansı II Davet - Taslak Program (1)-1HDK Eş Sözcüleri Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, TÜMBELSEN Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek, konferansa ilişkin bilgi verdi.

Tuncel, konferansın amacını şöyle açıkladı: “Bu konferansta, geçtiğimiz yıl 25-26 Mayıs’ta Ankara’da toplanan I. Demokrasi ve Barış Konferansı’ndan günümüze Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü yolunda kat ettiğimiz mesafeyi değerlendirmek, ortaya çıkan yeni sorun ve imkânları gözlemlemek ve süregiden müzakerenin başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunmak için yapabileceklerimizi tartışmayı amaçlıyoruz.”

Kobanê direnişinin Türkiye’de yürütülen müzakere ve çözüm süreci ile bağının da konferansın gündeminde olacağını belirten Tuncel, konferansta 4 çalışma grubu halinde iki gün boyunca tartışma süreci yürütüleceğini bildirdi.

Tuncel, “Konferansın sonunda, iki günlük çalışmanın ulaştığı sonuçların gerçekleşmesini takip için bir daimi komisyonun oluşturulmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

HDK Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü “Biz konferansın Türkiye’yi saran hezeyan dalgası içinde aklın ve iradenin sesi olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Devlet söyleminde barışın hükümetin dilinde teslimiyet, itaat olarak tezahür ettiğine vurgu yapan Kürkçü, bunun da her kesimde doğal olarak bir mücadele reaksiyonu yarattığını söyledi. Şu an ihtiyaç duyulan şeyin karşılıklı meydan okumalar değil, ortaya çıkan çözüm dinamiğini ilerletmek ve yapıcı işlerin neler olabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirten Kürkçü, “Barış olacaksa, iki taraf ve hatta ikiden de fazla taraf olacaktır. Bu tarafların isteklerinin hiç biri öteki tarafın isteğine uymayacak. Barış bunların bileşkesi olarak ortaya çıkacak. Biz bu bileşkeyi sapmış olan istikametinden yeniden barış istikametine doğru çevirmek için konferansın bir basamak olacağını düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Levent Tüzel de Türkiye’de iki yıldır bir barış arayışının hem adada yapılan görüşmeler hem de Kürt halkının eşitlikler ve özgürlükler temelinde demokratik yaşam arayışının konuşulup tartışıldığını belirterek, son on gün içerisinde yaşanılanların sürecin ne kadar güçlük ve tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardığını ifade etti. Geçen sene yaptıkları konferans ile yaşadıkları sorunlara işaret ettiklerini belirten Tüzel, 18-19 Ekim tarihinde yapacakları ikinci konferans ile de yine söz konusu sorunları masaya yatıracaklarını söyledi.

Konferansa çok sayıda sendika, STÖ, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve çözümden yana tutum sergileyen aydın ismi davet edildiği bildirildi.

2. Demokrasi ve Barış Konferansı, 18-19 Ekim günlerinde İnşaat Mühendisleri Odası’nda toplanacak. Açılış konuşmalarının ardından 4 çalışma grubu oluşturulacak.

BARIŞI TEHDİT EDEN ETMENLER

“Barışı tehdit eden bölgesel etmenler ve çözüm imkânları” başlıklı çalışma grubu, “Kobane kuşatması ve Rojava Devrimi’ne yönelik saldırılar; Ortadoğu’daki savaşlar, IŞİD’in Kobani ve Şengal saldırıları, İsrail Filistin işgali v.b”, “Türkiye’nin bölgesel egemenlik emelleri ve militarizm”, “Ortadoğu savaşında kadınlara yönelik şiddet ve özgürlükçü kadın direnişi”, “Türkiye’deki çözüm sürecinin Kürdistan’ın dört parçasındaki gelişmelerle bağı” alt başlıklarında tartışmalar yürütecek.

BARIŞ VE YENİ SİYASAL DÜZEN

“Barış ve yeni siyasal düzen” adlı çalışma grubunun gündeminde ise “Barışın toplumsallaşması önündeki engeller (Kalekollar, güvenlik barajları, nefret söylemi, ırkçılık, ultra milliyetçilik vb.)”, “Anayasa, TCK, TMK ve ilgili bütün yasalarda reformlar”, “Demokratik özerklik ve yerel yönetim reformları”, “Türkiye’nin çekince koyduğu veya imzalamadığı uluslararası anlaşmalar” alt başlıkları bulunuyor.

ONARICI BARIŞ

“Onarıcı barış için kültürel ve sosyal haklar” adlı çalışma grubunun konuları ise şöyle: “İnançların özgürlüğü ve kimliklerin eşitliği”, “Yoksullukla mücadele ve refahın adil dağılımı”, “Anadilinde eğitim ve eğitimin Türk-İslam ekseninden arındırılması ve insan hakları eğitimi”, “Savaşın derinleştirdiği ekolojik tahribatın, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması”, “Türkiye’nin Ortadoğu siyaseti dolayısıyla ortaya çıkmış büyük göç dalgaları (Şengal, Kobane, Suriye) ve sığınmacıların sorunları.”

“Barış süreci ve barış mücadelesinin sürekliliği için örgütlenme önerileri” adlı çalışma grubu da “Sürece katılım ve denetim için sivil inisiyatiflerin gerekliliği” ve “Kadınların sürece etkin katılımı için önlem ve güvenceler” alt başlıklarında tartışma yürütecek.

Tüm tartışmaların ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.