Özgeçmiş

Ertuğrul Kürkçü, 1948’de Bursa’da doğdu. Sosyalist eylemci, yayıncı ve yazar.

Emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye başkaldıran 68 kuşağının önde gelen öğrenci liderlerinden olan Kürkçü, DEV – GENÇ’in son Genel Başkanıydı. 12  Mart darbecilerinin idama mahkum ettiği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın infazlarını engellemek üzere eyleme geçen Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere katliamından sağ kurtulan tek kişi oldu. Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı, ölüm cezasına mahkûm edildi, 14 yılını cezaevinde geçirdi.

1986’da serbest bırakıldıktan sonra “Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi”ni tasarlayan ve yayın yönetmenliğini yapan Kürkçü, Demokrat dergisi, Özgür Gündem ve Evrensel gazetesinde yazılar yazdı.

Sosyalist hareketin birliği için sürdürdüğü çabalar içinde 1996’da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucuları arasında yer alan Kürkçü, daha sonra Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi’nin ve Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH)’nin eş-sözcülüğü görevlerini yürüttü. Halen Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti Girişimi içerisinde yer almaktadır.

Kürkçü Siyasi Gazete ve  Sosyalist Emek’in ardından yayına başlayan  Ekmek&Özgürlük dergisinin editörlüğünü yürütüyor.Yeniden yayınlanmaya başlayan Özgür Gündem gazetesinde ve yurt dışında yayınlanan Yeni Özgür Politika gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

Ben Ertuğrul Kürkçü

Emek, Demokrasi ve Özgürlük’ten yana olanların adayıyım.

 • Türkiye halklarının bir arada özgür ve kardeşçe yaşaması için,
 • Savaşın son bulması, Kürt Sorunu’nun demokratik, barışçıl çözümü ve için,
 • Sermayenin emek üzerindeki tahakkümüne dur demek için,
 • Herkese iş, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için,
 • Her yurttaşa parasız eğitim, sağlık ve barınma hakkı için,
 • Kadınların cins olarak sömürülmesine, ayrımcılığa uğramasına karşı, yaşamda ve yönetimde özgürce var olması için,
 • Ekolojik tahribata son verilmesi, nükleer santraller ve HES’lerin durdurulması için,
 • Siyasi tutsaklara özgürlük için,
 • Alevi halkının ve bütün inanç sahiplerinin inançlarını özgürce yaşaması için,
 • Tüm halkların anadilde eğitim hakkı için,
 • Gençliğin kendi geleceğini özgürce kurabileceği koşulları ve seçenekleri sağlamak için,
 • Antidemokratik Siyasi Partiler Yasası’nın ve seçim barajının kaldırılması, sınırsız politik katılım ve temsil için

ADAYINIZIM