Geri Dönen 900 DAİŞ’li Nerede?

Kürkçü, İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Soufan Center’ın raporunda yer alan,   Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye dönen 900 DAİŞ militanının nerede olduğunu sordu.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center 24 Ekim 2017 tarihinde yayınladığı “Halifeliğin Ötesi: Yabancı Savaşçılar ve Geri Dönenlerin Yarattığı Tehdit” başlıklı raporda, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD/DAİŞ) terör örgütü üyelerinin Suriye ve Irak’tan ülkelerine dönüşüne ilişkin belgeler ortaya koymuştur.

Bu rapora göre en az 5 bin 600 yabancı militan ülkelerine dönmüştür. Bunlar arasında yaklaşık 900 kişinin Türkiye’ye döndüğü ve Türkiye yurttaşlarının DAİŞ’e katılanlar kategorisinde ilk sırada yer aldığı belirtilmektedir. Raporda, Türkiye’ye dönenlerden 7 bin 240’ının DAİŞ veya El Kaide üyeliği şüphesiyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı belirtilirken, yaklaşık 900 Türkiye vatandaşının da herhangi bir engele takılmadan geri döndüğü hesaplanmıştır.

33 ülkeden DAİŞ terör örgütüne katılan cihatçıların incelendiği rapora göre Türkiye, yurttaşları DAİŞ terör örgütüne katılan ülkeler arasında 7. durumdadır.

Rapora göre ülkelerine dönen militanların bir kısmı hapsedilirken, kalanları sırra kadem basmakta ve sonraki yıllar için önemli güvenlik riskleri oluşturmaktadır. Rapor, DAİŞ’in toprak kaybetmesine rağmen örgütün lider kadrosunun ülkelerine dönen savaşçıları uzun süreler kullanabileceği uyarısında bulunarak: “Bu kişiler eski silah arkadaşlarının çağrılarını yerine getirmeye yatkın olacaktır.” denilmektedir.

Bu Gerekçeyle; 

  1. Türkiye’ye dönen 7 bin 400 DAİŞ veya El Kaide mensubunun gözaltına alındığı veya tutuklandığı doğru mudur? Kurulduğundan bugüne DAİŞ terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı tutuklanmıştır? Halen cezaevinde bu saikle bulunan kaç kişi vardır?
  1. Raporda ifade edilen 900 kişi Bakanlığınızca da tespit edilmiş midir? Söz konusu kişiler hangi yolla Türkiye’ye girmiştir? Bu kişiler hangi şehirlere dağılmıştır? Kimlikleri tespit edilebilmiş midir? Yakalanmaları veya gözaltına alınmaları için bir çalışma yürütülmekte midir? Yürütülmekte ise bu çalışma hangi aşamadadır?
  1. Söz konusu 900 kişinin güvenlik riski yaratacağı varsayımıyla alınan önlemler nelerdir? Bu kişilerin bir eylem hazırlığı içinde olabileceği değerlendirilmekte midir? Bu kişilerin birbirleriyle veya DAİŞ yöneticileriyle irtibatlarının devam edip etmediği tespit edilmiş midir?
  1. Kayıtlarınıza göre Türkiye vatandaşlarından kaç tanesi Suriye veya Irak’ta DAİŞ terör örgütüne katılmıştır? Bunlardan geri dönenler dışında halen o bölgede olanların sayısı nedir? Bu terör örgütünün yurt içindeki militan sayısının kaç olduğu tahmin edilmektedir?
  1. Bakanlığınız yurttaşlarımızın DAİŞ terör örgütüne büyük sayılarla katılmış olmaları gerçeğini bir toplumsal ve kültürel sorun olarak görmekte ve bu katılışın önünün kesilmesi bakımından toplumsal ve kültürel tedbirler almakta mıdır? Almaktaysa bu tedbirler nelerdir?