AGOS’un önündeki “beyaz bere”liler

Kürkçü, 19 Ocak’ta Hrant Dink’in katledilişinin 7. yıldönümünde, Agos gazetesinin önünde “beyaz bere” giyen emniyet görevlilerini İçişleri Bakanlığı’na sordu.

beyaz bere19 Ocak 2014 tarihinde Hrant Dink’in katledilişinin 7. Yıldönümü dolayısıyla Agos gazetesi önüne yürüyen 10 binlerce kişi, orada görevli bulunan polislerden bazılarının “beyaz bere” taktığına şahit olmuşlardır. Bu durum miting katılımcıları arasında ve sosyal medyada tepkilere yol açmış, emniyet görevlilerinin bunu “özellikle” yaptığına dair kuşkular doğurmuştur.

Bilindiği gibi “beyaz bere” Hrant Dink’in katili Ogün Samast tarafından olay günü giyilmiş ve bu cinayetin simgesi haline gelmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nin 2. Kısımının,1. Bölümünde yer alan genel esasların 5. Maddesinin ç bendine göre “Hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli soğuk ve yağışlı havalarda, birim amirlerinin uygun gördüğü dönemlerde, kep yerine örgü başlık kullanabilirler.

İstanbul’da sözkonusu yürüyüş sırasında hava sıcaklığının +15 derece olduğu görülmüştür.

Bu gerekçe ile;

1. Yukarıdaki yönetmeliğe ve hava durumuna rağmen Agos gazetesinin önünde görevli polislerin “beyaz bere” takmalarının sebebi nedir?

2. Sözkonusu emniyet görevlilerinin “beyaz bere” takması emri hangi idari merci tarafından verilmiştir?

3. Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa içeriği nedir?