Akkuyu’da Sahte İmza Geçersiz ÇED demektir!

E. Kürkçü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Akkuyu Nükleer Santrali için verilen ÇED olumlu raporunda nükleer mühendislere ait olmayan sahte imzaları sordu.

812658_333135583469492_845440340_oMersin’in Büyükeceli beldesinde kurulmak istenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporlarında, sorumlu nükleer enerji mühendislerinin imzalarının taklit edildiği, raporların yatırımcı firma ve ÇED firması tarafından revize edildiği sırada hiçbir nükleer enerji mühendisi tarafından görülmediği bugün Birgün gazetesi’nde Doğu Eroğlu tarafından haberleştirilmiştir.

İmzaların gerçekliğini kontrol etmediği iddia edilen Bakanlığınızın, raporun sunulduğu tarihte işten çıkmış olan nükleer enerji mühendislerinin imzalarının taklit edildiği ÇED raporunu kabul ettiği, sonra da rapor hakkında ÇED Olumlu Kararı vererek nükleer enerji santrali yatırımını onayladığı iddia edilmektedir. Hakkında ÇED Olumlu Kararı verilen Nihai ÇED Raporunda imzası bulunan nükleer enerji mühendisinin, raporun tesliminden 6 ay önce işten ayrıldığı, ayrılan mühendisin imzasının raporda taklit edildiği, TMMOB’nin talebi üzerine imzalar üzerinde yapılan kriminal incelemede anlaşılmıştır. 3 ayrı bilirkişi yaptıkları bağımsız incelemelerde, Bakanlık tarafından onaylanan raporda yer alan sorumlu nükleer enerji mühendisi imzalarının, mühendisler tarafından atılmadığı kanaatine varmıştır.

23 Ağustos 2013 ve 24 Eylül 2014 tarihlerinde de yukarıdakine benzer olayların yaşandığı yani işten ayrılan mühendislerin imzalarının raporlarda yer aldığı tespit edilmişti.

ÇED mühendislik firmaları için çıkartılan ve 18 Aralık 2009’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 12. Maddesi’ne göre, yeterlik belgesi alan kurumların personeline ait imza beyannamelerindeki imza örneklerinin ÇED Raporlarındaki imzalarla örtüşmesi gerektiği bilinmektedir.

 

Bu gerekçe ile;

1-Yukarıda anlatılan ÇED sürecindeki usulsüzlükten ötürü, Akkuyu NGS projesi için alınan ÇED Olumlu Kararı Bakanlığınız tarafından geri çekilecek midir?

2-İmza uyuşmazlığı bulunan ÇED Raporunu kabul etmemesi gerekirken, proje hakkında ÇED Olumlu Kararı veren Bakanlık yetkilileri hakkında hukuki işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir?

3-Bakanlığınız ÇED sürecinde çalışan mühendislerin imzalarını ve/veya ÇED mühendislik firmasında çalışıp çalışmadığını kontrol etmiş midir? Etmemiş ise gerekçesi nedir?

4-Nükleer enerji mühendislerinin şirkette çalışmadıkları dönemde sahte imzaları ÇED raporuna sokan Dokay ÇED Mühendislik firmasının yeterlik belgesi iptali edilecek midir?

5-Yukarıdaki olaydan bağımsız olarak 23 Ağustos 2013 ve 24 Eylül 2014 tarihlerinde ayrılan mühendislerin imzalarının raporlarda yer aldığı iddiaları karşısında Bakanlığınız tarafından hangi hukuki/idari işlem yapılmıştır?

 

(http://www.birgungazetesi.net/news/view/nukleer-raporuna-sahte-imza-atilmis/11863)