AKP Kâr Getirmeyecek Hiçbir Araştırma Önergesine Evet Demeyecektir

Kürkçü, TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubunun “EGO hangarlarının ihalesini alan Pasifik-Çiftay Ortaklığının alanda yapacağını duyurduğu projenin incelenmesi amacıyla” verdiği araştırma önergesi üzerine yaptığı konuşmada: “Kamu kaynağının özel ellere ve özel çıkar gruplarına aktarılması meselesini Adalet ve Kalkınma Partisi araştırmayacaktır, şimdiye kadarki bütün araştırma önergelerinde olduğu gibi reddedecektir.” dedi.

Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; tabii k, bu araştırma önergesini desteklemek gerekir. Çünkü sadece bu tekil olay bile çok büyük bir kamu kaynağının herhangi bir karşılık olmaksızın özel ellere devredildiğini ve buradan çok büyük çaplı, özel, hak edilmemiş çıkarlar, kârlar elde edildiğini gösteriyor. Bu araştırılmalıdır, bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Fakat araştırabilir miyiz? Şimdi, Meclis çoğunluğu buna karar verecek. Fakat çok açık, burada bütün bu ilişki zincirini, başından sonuna kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin kontrolündeki belediye, onunla iş yapan müteahhitler, onun Hükûmetinin kontrolündeki TOKİ ve bütün bunların oluşturduğu muazzam bir çıkar ortaklığı etrafında şekillenen, kamu kaynağının özel ellere ve özel çıkar gruplarına aktarılması meselesini Adalet ve Kalkınma Partisi araştırmayacaktır, şimdiye kadarki bütün araştırma önergelerinde olduğu gibi reddedecektir. Fakat burada konuşmanın en önemli değeri herhâlde şurada: Bunu toplumla paylaşmak! Eğer biz bunları toplumla paylaşmayacak olursak korkarım yakında hem bütün bunlar yapılacak hem de bütün bunların “ihanet”, “felaket”, “rezalet” olduğunu bizzat [bunu] yapanlar bize anlatmaya başlayacaklar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız dün bize anlatıyor, diyor ki: “Türkiye’de korkunç felaketler var.” Kentsel gelişme açısından bu felaketlerin, son yirmi yıldır peş peşe kendilerinin yerel yönetimlerde olduğu ve kendilerinin hükûmette olduğu bir dönemde gerçekleşmiş olduğu hakikatini de unutmamızı mı istiyor? “Türkiye’nin yarısını yıkıp yeniden yapmamız lazım.” [diyor]. İşin mantığı belli: Başka türlü ekonomi çevrilemediği için, başka türlü eş dost kapitalizmi çevrilemediği için ihaleleri yandaşlara, paydaşlara dağıtmak, onlar vasıtasıyla bir inşaat çevrimi başlatmak ve bununla birlikte sermayeyi bir kere daha döndürmek. Ama bunun Türkiye’ye bir faydası var mı? Hayır, emin olun, o binalar da yapıldıktan bir süre sonra yeniden yıkılmak istenecektir çünkü burada önemli olan barınmak değil, bir barınma siyaseti değil, bir kâr siyasetidir. O yüzden bunu AKP çoğunluğu araştırmak ister mi? Sanıyorum, bunu sadece kâr elde etmek için araştırmak isteyecektir.
Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)