Alican Işık’ın tedavisi

Ertuğrul Kürkçü’nün, Alican Işık’ın rahatsızlığından dolayı uygun bir cezaevine nakledilmesi için Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçeyi aşağıdan okuyabilirsiniz.

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne

 

Kardeşi Hacer Işık’ın tarafımıza yazdığı mektuptan öğrendiğimize göre; 2005 yılında tutuklanmış olan Alican IŞIK Ağustos 2011 tarihinde Diyarbakır Cezaevi’nden Erzurum H-Tipi kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Kronik Prostatik ve Üretra Darlığı rahatsızlığı olan Alican IŞIK’a “soğuk yerde kalamaz” raporu verilmiş, Diyarbakır’da devam eden tedavi süreci de kesilmiştir. Erzurum D-Tipi Kapalı Cezaevi hem iklim açısından hem de mevcut cezaevi koşulları açısından hastanın kalmasına uygun değildir. Bu durum hastanın rahatsızlıklarını ağırlaştırmaktadır.

Alican IŞIK’ın Diyarbakır, Mardin, Midyat, Siirt, Batman, Muş veya Malatya cezaevlerinden birine sevkinin yapılmasını talep eder,

Bilgilerinize sunarım.06.02.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Ek:      1. Hacer Işık’ın  yazdığı 15.12.2012 tarihli mektup.

2. Alican ışık’a ait ultrasonografi raporunun örneği.

3. Tutuklu/Hükümlü Hasta sevk kağıdının örneği.

4. İdare ve gözlem kurulu raporunun örneği.

5. Mehmet Nuri Işık’a ait özürlü sağlık kurulu raporunun örneği.