“İç Güvenlik Yasası”ndan dönüş için “tekriri müzakere” yolunu açın

AKP’yi uyarmak istiyorum: Yol yakınken buradan geri dönün. Bu güvenlik meselesini enine boyuna yeniden tartışalım, elinizdeki yasa cephaneliği ve bunun uygulama yöntemleri polisin eline öylesine büyük bir müktesebat  bırakıyor ki zaten bu yasa, aslını isterseniz ha çıkmış ha çıkmamış, sadece geçmişte işlenmiş suçlar için bir temizlik, silici görevi görecek…

54c0b358f493b81b141bc10eSayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu kanun tasarısıyla ilgili her değişiklik söz konusu olduğunda ya da tasarının maddeleri sunulurken, hepiniz farkındasınız, adım geçiyor, “Ertuğrul Kürkcü’nün de verdiği önergeye göre” [diye] … Fakat çok tuhaf bir şey var, bu ortaya çıkan yasayla benim verdiğim teklif arasında hiçbir alaka olmadığından adımın niye anıldığını ben çok merak ediyorum. Çünkü ben, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’ndaki değişiklik önergemi biber gazı kullanımının yasaklanması için verdim. Tasarı çıktı “Suyun içine de biber gazı katıp onu sıkın insanlara.” diye kanun yapmışsınız. Benim adımı niye karıştırıyorsunuz? Ama herkesin adını karıştırıyorsunuz, diyorsunuz ki: “Avrupa Birliği müktesebatına çok uygun.” Avrupa Birliği raportörü Katie Piri diyor ki: “Bu baştan aşağı bizim mevzuatımıza, müktesebatımıza, her şeyimize aykırı.” Diyorsunuz ki: “Uluslararası insan hakları kuruluşlarının uyarılarını dikkate aldık.” İnsan Hakları Gözlem (HRW) kuruluşu diyor ki: “Bu yasa endişe verici.” Bunun her maddesi son derece ciddi bir problem. Ceza Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına göre yeniden uyarlayan heyetin içinde yer alan ceza profesörleri kanal kanal geziyorlar, diyorlar ki: “Bu, her bakımdan bizim için çok ciddi bir problem.” Ama sonuç olarak deniyor ki: “Bu, esasen Türkiye’nin demokratikleşme ve ilerleme yolunda elde ettiği merhaleleri pekiştiren bir yasadır.” Şimdi, burada, eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu yasanın bunlarla hiçbir ilgisi yok.

Başta da dediğim gibi, benimle hiçbir ilgisi yok, adımı lütfen buradan [çıkarın]… Ne yapacaksanız yapın, yani kanun mu bunu emrediyor, İç Tüzük mü emrediyor, onunla benim bir ilgim yok. Şu hâlde, muhalefetin görüşünün alınması hakikaten sizin için söz konusuysa, onun için buna atıfta bulunuyorsanız… Başladığımız günden beri, muhalefet olarak hem alt komisyonda Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda hem asli komisyonlarda üyelerimiz, sizin dışınızda bütün partilerin üyeleri bu konuyla ilgili endişelerini dile getirdi, fakat bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Şimdi doludizgin gidiyoruz ve doludizgin gidebilmek için siz çok hızlı hareket etmek istiyorsunuz, biz de aslında “Tartışmamız lazım.” diyerek bu tartışma kapısını açık tutmaya çalışıyoruz, bunu da engellemek olarak niteliyorsunuz ve bir an önce bu yasanın çıkması için ısrar ediyorsunuz.

Aslında, şükretmeniz lazım muhalefete, eğer hakikaten sizin dediğiniz gibi yapıyorsak, biz bu yasanın çıkmasının önüne geçebiliyorsak sizi de kurtardığımızı hepiniz düşünebilirsiniz. Çünkü elini serbest bıraktığınız bu güvenlik güçleri -hiç kimsenin alnında AKP’li, CHP’li, MHP’li yazmadığı için- kendi kurdukları düzenlemelere aykırı davrandığını varsayacakları her yurttaşı, bu arada AKP’li yurttaşları da hedef alacaklar. Sizin iddialarınız doğruysa, Türkiye’de her 2 yurttaştan 1’i partinize oy veriyorsa, polis sopasını kaldırdığında her 2 yurttaştan 1’i sizin seçmeniniz olacak, her 2 yaralıdan 1’i size oy veren insanlar olacak. HES yapımlarında, HES projelerinde jandarmanın zorla HES yaptırma kararlarına karşı çıkan köylü kadınların hepsi partinize oy vermişlerdi, onları evire çevire jandarma dövdü. Şimdi karşı çıkmayı aklından geçirdiği için yiyecek bu dayağı.

O yüzden, tekrar sizi uyarmak istiyorum: Yol yakınken buradan geri dönün. Bu güvenlik meselesini enine boyuna yeniden tartışalım, elinizdeki yasa cephaneliği ve bunun uygulama yöntemleri öylesine büyük bir müktesebat polisin elinde bırakıyor ki zaten bu yasa, aslını isterseniz ha çıkmış ha çıkmamış, sadece, geçmişte işlenmiş suçlar için bir temizlik, silici vazifesi görecek bu yasa. Yoksa, aslında bu yasanın ruhuna uygun davranıyor, İçişleri Bakanlığı, polis, vesaire. O yüzden, gelin, buradan nasıl geri döneceğimizi tartışalım. Sizi tekrar tekriri müzakereye davet ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

(iç Güvenlik Paketi Görüşmeleri)