Cezaevlerinde Süreli Yayın Yasağına Son!

Kürkçü, Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde cezaevlerinde uygulanmakta olan süreli yayın yasağını sordu.
_________________________________________________________________________________________

cezaAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım 2014 tarihli 172740 sayı numaralı emriyle hapishanelerde süreli yayınların posta yoluyla ya da doğrudan ziyaretçiden alımına yasak getirilmiştir. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde tutsaklara gerekçe  “Ceza İnfaz kurumlarında güvenliğin ve düzenin sağlanmasına katkı sağlanması amacıyla, ücreti önceden tutuklu ve hükümlülerce ödenmeyen ve/veya ücretsiz gönderilen hiçbir bülten, broşür, dergi, gazete vb gibi yayınların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kuruma ait ortak alanlarda ve ziyaretçi bölümlerinde bulundurulmaması, ücretsiz olarak gönderilen kitaplara ilişkin olarak Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi uyarınca işlem yapılması …” olarak ifade edilmiş; Sincan Hapishanesi’nde, “tüm iyileştirme programlarına rağmen örgütlerden kopuşların sağlanamaması, iletişimin kesilmeyişi” gerekçe gösterilmiştir.

5275 No’lu Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun konu ile ilgili maddesi şu şekilde düzenlenmiştir.

Madde 62 – (1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

Yasa maddesinin bugün yasakçı bir zihniyetle yeniden yorumlanması, siyasi tutuklu ve hükümlülerin sadece süreli değil, süresiz yayınlara erişimini de engellemeye kadar götürülebilir. Ücretli erişim zorunluluğu çoğunlukla yoksul ailelerin çocukları olan ve sınırlı maddi olanakları bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin muhalif yayınlara ulaşmasının bütünüyle engellenmesidir.

Bu karar aynı zamanda devrimci, sol, sosyalist, muhalif basını hedef almaktadır. Yaklaşık olarak 10 yıl öncesinde dağıtım şirketlerinin, fiyatları arttırması ve sözleşme koşullarını ağırlaştırması ile söz konusu yayınların Türkiye dağıtımı fiilen engellenmiştir. Bu yasaklama, sosyalist/sol/muhalif yayınların okurlarının eline geçmesini önleyerek bu yayınlarda dile getirilen görüşlerin fiilen sansürlenmesini sağlamaktadır.

Bu gerekçe ile;

  1. Adalet Bakanlığı’nın bu yasağı daha önce uygulamamasının sebebi nedir? Şimdi uygulamasının sebebi nedir?
  2.  “Ücretsiz yayın”a ulaşmak cezaevi güvenliğini ve düzenini hangi yönde tehlikeye düşürmektedir? Söz konusu yayın ücret ödenerek edinildiğinde cezaevi güvenliği ve düzeni nasıl sağlanmış olacaktır?
  3.  “Örgütlerden kopuş ve iletişimin kesilmeyişi” ile kastedilen nedir? Tutuklu ve hükümlülerin yayınlara ücretli ulaşması ile bu kopuşun gerçekleşmesi mi planlanmaktadır?
  4.  Yasak kapsamına alınan yayınların isimleri nelerdir? Bu yasak sol/sosyalist yayınlar dışında bütün süreli yayınları da kapsamakta mıdır?
  5.  Bu yasaktan sonra, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce süresiz yayınların yani kitapların da cezaevlerine ücretsiz girmesinin yasaklanması planlanmakta mıdır?
  6.  Söz konusu yasakların, basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakta veya engellemekte olduğu bakanlığınız tarafından değerlendirilmiş midir? Değerlendirilmişse bu değerlendirmenin sonuçları nelerdir?