Dilekçe Verme Hakkının İhlali

Sait Gürkan ve altı arkadaşının TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na verdiği dilekçelerin Diyarbakır Savcılığı tarafından soruşturulması üzerine Kürkçü konunun araştırılmasını istedi.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Sait Gürkan tarafımıza çektiği faksta daha önce TBMM İnsan Hakları komisyonuna yazdıkları şikayet dilekçesinden dolayı 6 arkadaşıyla birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldığını bildirmektedir. En temel haklardan biri olan dilekçe verme hakkının kullanılmasından kaynaklanan hukuki durumun komisyon tarafından incelenmesini ve araştırılmasını

Bilgilerinize sunarım.30.04.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

EK: Sait GÜRKAN tarafından çekilen faksın örneği.