Emniyet-Üniversite işbirliği ile yapılan öğrenci soruşturmalarına son!

Kürkçü, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergelerinde son zamanlarda üniversite öğrencilerine yönelik fişleme ve soruşturmaları sordu.

sorusturmaBasına yansıyan haberlere göre 2013-2014 öğretim yılı içerisinde Akdeniz olimpiyatları nedeniyle Mersin Üniversitesi’nde yapılan yeni yurtlarda kampüs içerisinde Feride ve Bahar isimli iki öğrenci hayatını kaybetmiştir.

Olayı protesto etmek için rektörlük binasına giden öğrenciler özel güvenlik birimlerinin saldırılarıyla karşılaşmıştır. Daha sonra talepleri Rektör yardımcısı Yüksel Özdemir tarafından imzalanarak teminat altına alınan öğrenciler protestolarına son vermiştir. Ancak 2. dönemin başında öğrenciler,  27 öğrenciye okul sınırlarına girme yasağı, 120 öğrenciye rektörlük tarafından, 67 öğrenciye ise Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldığını öğrenmişlerdir. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) mevzuatına dayanılarak yapılan “soruşturma süresince tedbir kararı” öğrenim hakkının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yanı sıra Mersin Emniyet Müdürlüğü öğrenci velilerini çağırarak “Çocuklarının okulda yasadışı olaylara karıştığını üniversite-emniyet işbirliği ile bu olayları engellemek istediklerini velilerin de buna yardımcı olması gerektiğini ifade etmiştir.”

Yine Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde 28 Aralık 2012’den bu yana yaklaşık 400 öğrenciye soruşturma açılmıştır. Bu soruşturmaların bazıları Roboski Katliamını protesto etmek için yapılan basın açıklaması, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yapılan yürüyüş, YÖK protestosu…vb sebeplerledir.

Antalya’da da üniversite-emniyet işbirliği ile öğrenci velileri aranarak “Biz çocuğunuzun arkadaşıyız, çocuğunuz iyi ama arkadaşları kötü”  denildiği böylece aileler üzerinde baskı kurularak çocukların yasal demokratik haklarını kullanmalarının engellenmeye çalışıldığı iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan örnekler dışında YÖK’e bağlı birçok üniversitede öğrencilere birçok soruşturma açıldığı, aynı zamanda üniversite yönetimlerinin emniyet ile “suçlu veya potansiyel suçlu öğrenciler” konusunda ortaklaşa çalıştığı, bilgi alışverişinde bulunduğu, veli ve adres bilgilerinin üniversiteler tarafından emniyete bildirildiği iddia edilmektedir.

Bu gerekçe ile MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI’ya

1- Kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın öğrencilere “okul sınırlarına girme yasağı” uygulamasının yasal dayanağı nedir?

2- Herhangi bir gerekçe ile 2013-2014 öğrenim yılında YÖK’e bağlı üniversitelerde, üniversite yönetimi tarafından haklarında soruşturma açılan öğrenci sayısı kaçtır?

3- Bu soruşturmaların kaçı okuldan uzaklaştırma cezasıyla sonuçlanmıştır?

4- Okuldan uzaklaştırma dışında kaç öğrenci hangi cezaları almıştır?

5- Üniversite yönetimleri ile emniyet arasında bilgi ve istihbarat alışverişinin kişi hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği, öğrencilerin özel yaşamlarının izlenerek boş zamanlarını nasıl geçirdiklerinin, arkadaşlarının, yaşam tarzlarının fişlendiği doğru mudur?

6- 18 yaşını doldurmuş reşit bireyler olan üniversite öğrencilerinin herhangi bir velayet ilişkisine tabi olmadıkları halde ailelerine şikayet edilmesinin hukuksal ve idari dayanağı var mıdır? Yoksa, hukukla belirlenmemiş bir denetim işlevini vazife edinen personelle ilgili olarak soruşturma başlatılmış mıdır? 

Aynı gerekçe ile İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALAYA’ya

1- Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma açılan üniversite öğrencisi sayısı kaçtır?

2- Soruşturma açılan öğrencilerden kaç tanesi gözaltına alınmıştır?

3- Gözaltına alınan öğrencilerden kaç tanesi ceza almıştır?

4- Ceza alan öğrencilerden kaç tanesi cezaevindedir?

5- Üniversite yönetimleri ile emniyet arasında bilgi ve istihbarat alışverişinin kişi hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği, öğrencilerin özel yaşamlarının izlenerek boş zamanlarını nasıl geçirdiklerinin, arkadaşlarının, yaşam tarzlarının fişlendiği doğru mudur?

6- 18 yaşını doldurmuş reşit bireyler olan üniversite öğrencilerinin herhangi bir velayet ilişkisine tabi olmadıkları halde ailelerine şikayet edilmesinin hukuksal ve idari dayanağı var mıdır? Yoksa, hukukla belirlenmemiş bir denetim işlevini vazife edinen personelle ilgili olarak soruşturma başlatılmış mıdır?