Hasan Polat’ın yargılanması neden yenilenmiyor?

Kürkçü, Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde 20 yıldır tutuklu bulunan Hasan Polat’ın yargılanmasının neden yenilenmediğini sordu.

hasan polatHasan Polat, 30 Nisan 1991 yılında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle İstanbul 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1991/188 E. Sayılı dava dosyası açılmıştır. Hakkında örgüt üyeliği gerekçesiyle başka bir dava daha açılmış her iki dava Mahkeme’nin 22 Eylül 1998 tarihli kararı ile birleşmiştir.

10 Aralık 2002 tarihinde İstanbul 1 No’lu DGM Hasan Polat hakkında müebbet hapis cezasına hükmetmiştir. 3 Nisan 2002 tarihinde de Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı onamıştır. 2 Ekim 2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunun ardından AİHM, Hasan Polat lehine 32489/03 sayılı ve 22 Eylül 2009 tarihli kararı ile; AİHS 6. Maddenin ihlal edildiğini ifade etmektedir.

Mahkeme ihlalin giderilmesi için şu yolu işaret etmektedir;  “…AİHM’e göre bir kimsenin mevcut davada olduğu gibi, AİHS’nin gerekli kıldığı bağımsız ve tarafsız olma koşullarını yerine getirmeyen bir mahkeme tarafından cezaya mahkum edildiği sonucuna ulaşıldığında, ilgilinin talebi üzerine yeni bir dava açılması ya da yargılamanın yenilenmesi, tespit edilen ihlalin telafi edilmesi için prensip olarak en uygun yolu teşkil edecektir.”

Anayasa Mahkemesi, Balyoz davası olarak bilenen davada adil yargılanma hakkı yönünden ihlal kararı vermiş, yargılamanın yenilenmesi konusunda içtihat oluşturmuş, karara uyan yerel mahkeme de infaz durdurma yoluna giderek Hasan Polat bakımından da emsal teşkil edecek bir karar oluşturmuştur. Yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurma kararı kamuoyunda Şike davası olarak bilinen davada da verilmiştir.

Hasan Polat sözkonusu dosya bakımından 20 yılı aşkın zamandır tutukludur.

 Bu Gerekçe ile

1-      Balyoz, Şike davalarında verilen yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurma kararlarının Hasan Polat’ın yargılanmakta olduğu davada verilmemesinin nedeni nedir?

2-      Söz konusu durum “yasa önünde eşitlik ilkesi” ne aykırı mıdır?

3-      “20 yılı aşkın tutukluluk” bakanlığınızca uzun tutukluluk sürelerinde yapılan düzenlemeye  emsal oluşturmakta mıdır?

4-      Türkiye cezaevlerinde kalmakta olan kaç kişi 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesi adli, kaç tanesi siyasi tutukludur?