Hasta Tutsağa Hücre Cezasının İptali

Ertuğrul Kürkçü’nün, İzmir/Aliağa Şakran Cezaevinde bulunan Türkan İpek’in hastalığı nedeniyle hücre cezasının iptali ve kapsamlı sağlık taraması talebini içeren dilekçeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

Ekte sunulan, cezaevinden çekilen fakslardan anlaşıldığına göre; İzmir/Aliağa Şakran Cezaevinde yatmakta olan Türkan İPEK 27.03.2012 tarihinde tek kişilik hücreye alınmıştır. Tek başına yaşamını idame ettiremeyen hükümlünün; kadın rahatsızlığı, miyom, yemek borusunda yara, göz rahatsızlığı, kapalı ortam fobisi gibi rahatsızlıkları vardır. Kendisinin kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilmesi amacıyla sağlık heyetine çıkarılması ve hücre cezasının ertelenmesi istemiyle Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Savcılığı nezdinde girişimde bulunulması talebimi,

Bilgilerinize sunarım.09.04.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Ek:

1. Sabah Oğur tarafından gönderilen faksın örneği.

2. Nesrin Akgül tarafından gönderilen faksın örneği.

3. Ayşe Şimay tarafından gönderilen faksın örneği.