Hasta Tutsağın Yanına Sevk

Ertuğrul Kürkçü, rahatsızlığı sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayamayan Silifke Cezaevi’nde mahpus Abdulaziz Özdemir’e yardımcı olması amacıyla İdris Özdemir’in Silifke Cezaevi’ne nakli için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’ndan talepte bulunduğu dilekçeyi aşağıda bulabilirsiniz.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

Oğlu İdris Özdemir’in tarafımıza yazdığı mektuptan öğrendiğimize göre; Silifke M Tipi cezaevindeki hükümlü Abdulaziz Özdemir sağlık sorunları nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Hatay Cezaevi’nde bulunan İdris Özdemir’in, Silifke Cezaevi’ne sevkinin yapılması isteğinin Komisyonunuz bünyesinde kurulan Ceza infaz kurumları ve Tutukevleri Alt komisyonunca incelenmesini ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgi verilerek sevkin sağlanmasını talep eder,

Bilgilerinize sunarım.19.03.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

 

Ek:      İdris Özdemir tarafından yazılan mektubun örneği