Hatay Cezaevi’ndeki Tacizin Araştırılması

Ertuğrul Kürkçü, Hatay Cezaevi’nde bulunan G. B. ‘ye  tacizin araştırılması ve mhapusun sevki için İnsan Hakları Komisyonu’ndan araştırma talebinde bulundu.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

G. B. n’in tarafımıza gönderdiği mektupta; kendisinin Hatay E-Tipi kapalı Cezaevi’nde görevli olan başgardiyan tarafından tacize uğradığı ifade edilmektedir. Mahpusun Alanya Cezaevi’ne sevk isteğinin gerekli kurullara iletilerek, söz konusu insan hakkı ihlalinin incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebimi

Bilgilerinize sunarım.19.03.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Ek:     G. B. tarafından yazılan mektubun örneği.