HDP Binalarına Saldırılar Seferberlik Kapsamında mı?

Kürkçü, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde Ankara’da çeşitli otellere gönderilen “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon Kararı” başlıklı yazıyı ve seferberlik ilanı sonrası HDP il ve ilçe örgütlerine yapılan saldırıları sordu.

1-9ohns4ifst1q652p1fqeoaBasına yansıyan haberlerde Ankara’da bazı otellere görevli polislerce ulaştırılan resmi yazıyla “seferberlik anından el konulacağı” bildirilmiştir. Bu belgelere göre; “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon Kararı” başlıklı yazıda, 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı’nın talebi üzerine komisyondan karar alındığı belirtilmiştir. Ankara, Çankaya Kaymakamı Aydın Ergün imzalı yazıda, “Taraflar arasındaki teslim-tesellüm işlemleri ile uygulamanın 3634 sayılı kanun ve buna ilişkin Nizamname hükümlerine göre yapılmasını ve tedarikin aksamaması açısından karşılaşılan güçlüklerin Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim” ifadeleri yer almaktadır. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’nun kararının ise 30 Kasım 2016’da güvenlik güçleri tarafından “devletin kararı” diyerek otellere tebliğ edildiği ilgili haberlerde yer almaktadır.

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununa göre: “Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile bu Tüzük hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur.  Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikine başlanacağı ve nihayet bulduğu tarihler ve bu mükellefiyetin tatbik sahası İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin ve ilan olunur.”

Sözü edilen tebligatın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 32. Muhtarlar toplantısında açıkladığı ve daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “hukuken bir çağrı değil” dediği “milli seferberlik” çağrısının ardından otellere gittiğinin ortaya çıkması “seferberlik” hazırlığının esasen Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından önce başladığına dair basında ve kamuoyunda şüphe yaratmıştır.

 Bu gerekçe ile

1- Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği şekliyle bir seferberlik kararı almış mıdır?

2- Seferberliğin ilan edilmesi için, bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, ayrıca iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekmektedir. Hükümetinizce Türkiye’de bu şartların hangisinin oluştuğu kabul edilmektedir?

3- Yasaya göre “Seferberlik ilanıyla barış zamanında tespit edilen plan gereğince taşınır veya taşınmaz mallardan ihtiyaç duyulanlar silahlı kuvvetlerin emrine verilir.” Yukarıda sözü edilen ve bazı otellere tebliğ edilen karar bu ihtiyaca mı dayanmaktadır?

4- Yukarıda sözü edilen tebligat ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından Türkiye’de bir iç savaş tehlikesinin olduğu ve bu tehlikeye karşı devletin ve vatandaşların önlemler alması gerektiği anlaşılmaktadır. Olası bir iç savaş durumunun taraflarının kimler, hangi güçler olacağı hükümetinizce tespit edilmiş midir? Edilmişse bu taraflar kimlerdir? Hükümetinizin bu çatışmayı önlemek için aldığı tedbirler nelerdir?

5- Hükümetinizi resmi belgelere yansıyan ve Cumhurbaşkanınca telaffuz edilen bir “seferberlik” hazırlığına sevk edecek ölçüde ciddi bir kriz hali olduğu gerçekse, geçtiğimiz hafta boyunca Halkların Demokratik Partisi’nin il ve ilçe örgütleriyle genel merkezine yönelik linç ve yağma saldırılarını önlemek için neden hiçbir güvenlik önlemi alınmamış, güvenlik güçleri HDP’nin il ilçe örgüt binalarıyla evrak ve donanımının tahrip edilerek yağmalanmasını neden seyretmekle yetinmiştir? Hükümetinizce HDP’ye yönelik saldırganlığın önünün alınmaması “seferberlik” uygulaması kapsamında mıdır?