Hristiyan öğrencilere “dinini ispat” dayatması

Kürkçü, Milli Eğitim Bakanına bazı okullarında Hristiyan öğrencilere din dersinden muafiyet için vaftiz belgesi dayatmasını sordu: Bu Anayasal hak ihlalini önlemek için ne yapıyorsunuz?

72167201609261503128434768Basında çıkan haberlerden ve öğrenci velilerinden gelen şikayetlerden anlaşıldığına göre 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı kayıtları sırasında bazı okullarda öğrenime yeni başlayan ve devam eden Hristiyan öğrencilerden din dersinden muafiyet için vaftiz belgesi istenmektedir. Bilindiği gibi İslam dininden olmayan öğrencilerin hangi dine mensup oldukları T.C. nüfus hüviyet cüzdanlarının din hanesinde yazılmaktadır.

Geçtiğimiz öğretim yılında da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli, Karagözyan Ermeni Okulu’na kayıtlı bir öğrencinin kaydını, nüfus hüviyet cüzdanında dini karşılığında Hristiyan yazmasına karşın vaftiz belgesi olmadığı için silmişti. Yargıya taşınan olayda mahkeme, çocuğun nüfus kayıtlarından Ermeni olduğunun tespit edilebildiğini ve okula kaydının yapılmamasının açık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu karara bağlamıştı.

Bu gerekçe ile

1– Anne-babaların kendilerinin ve çocuklarının din ve inançlarına ilişkin beyanlarının, T.C. Nüfus hüviyet cüzdanları dışında bir belgeyle doğrulanması dayatmasının Anayasal ve yasal mesnedi nedir?

2– Okullara kayıt yaptıran Hristiyan öğrencilerden din dersinden muafiyetleri için vaftiz belgesi istenmesi, bir bakanlık talimatına mı dayanmaktadır, dayanmaktaysa bu talimatın hukuki dayanağı nedir?

3- Böyle bir talimat varsa uygulama Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm okullar için geçerli midir?

4- Yakınma konusu uygulama bir bakanlık talimatına dayanmıyorsa, Bakanlığınız okul müdürlerine bu doğrultuda bir inisiyatif tanımış mıdır? Okul müdürleri, eğer böyle bir talimat ve yetki söz konusu değilse bu uygulamayı hangi mevzuata göre gerçekleştirmektedir?

5- Yakınma konusu uygulamalar Bakanlığınız talimat ve yönergelerine de aykırı olarak gerçekleşiyorsa Bakanlığınız bu konuda bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu incelemenin içeriği nedir?

6- Din dersi muafiyeti laik eğitim sisteminin önemli uygulamalarından biri ve din ve vicdan özgürlüğü  kapsamında Anayasal bir hak olduğuna göre, yukarıda sözü edilen uygulamalar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde olsun olmasın Bakanlığınızca bir Anayasal hak ihlali olarak görülmekte midir?