Hükümetin “Çözüm Planı” Her Mahalleye Bir Karakol

Kürkçü, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde Bakanlar Kurulunca verilen “acele kamulaştırma” kararı sonrasında yapılması planlanan 39 polis güvenlik noktasını sordu.

hapishaneCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 28.01.2016 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2016/8432 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Aydın Ortaklar, Ankara Mamak, Bingöl Adaklı, Karlıova, Yayladere, Diyarbakır Bağlar, Silvan, Erzurum Karayazı, Hakkari Merkez, Kars Digor, Mardin Midyat, Mersin Tarsus, Şırnak Uludere ilçelerine 1’er adet, Diyarbakır Ergani, Mardin Dargeçit, Kızıltepe, Şırnak Beytüşşebap ilçelerine 2’şer adet, Şırnak İdil’e 3 adet, Şırnak Merkez ve Silopi’ye 4’er adet, Şırnak Cizre’ye ise 7 adet olmak üzere toplam 39 adet polis güvenlik noktası yapılması planlanmaktadır.

Bu planlama dahilinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 2942 sayılı kanunun 27. Maddesine dayanılarak acele kamulaştırma yetkisi verilmiş ve adı geçen ilçelerdeki arazilerin hazine adına tescil edilmesi 25.01.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Acele Kamulaştırma  başlıklı 27. maddesinde: “3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleciliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10. madde esasları dairesinde ve 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10. maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.” kuralına yer verilmiştir.

Bilindiği gibi 2.Dünya Savaşı öncesi, Türkiye’nin savaşa girme olasılığı gözetilerek 1939 yılında çıkartılan bu kanun ile savaş koşullarındaki acil askeri ihtiyaçların karşılanması için Bakanlar Kurulu’na yurt savunması gerekçesiyle ihtiyaç duyulan taşınmazlara “el koyma” yetkisi verilmiştir.

 


Bu gerekçeyle;

  1. Bu ilçelerde polis güvenlik noktası yapılması hangi acil askeri veya güvenlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır?
  2. Yukarıda ismi geçen “polis güvenlik noktaları”nın içeriği nedir? Bunlar karakol mudur?
  3. Bazı yerlerde 170 metrekare alan kamulaştırılırken, bazı yerlerde 10.000 metrekare alanın kamulaştırılmasının sebebi nedir? Bu metrekare ihtiyaçları hangi kritere göre belirlenmiştir?
  4. Bu polis arama noktalarının yapılmasının sağlanması için acele kamulaştırma yöntemine başvurulmasının sebebi nedir?
  5. Bakanlar kurulunda çıkarılmayı bekleyen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan polis güvenlik noktalarına dair başka acele kamulaştırma kararı var mıdır?
  6. Yukarıdaki örnek dışında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan polis güvenlik noktası sayısı kaçtır? Bunların il ve ilçelere dağılımı nedir?