İktisat dışı zor ile ne kadar servete el konuldu?

Kürkçü, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında el konulan banka, özel şirket, hastane, sağlık kurumu, eğitim kurumu, ticarethane, tesis, medya kuruluşu ve vakıfı sordu.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal dolayısıyla çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler ile bazı banka, çok sayıda özel şirket, hastane, sağlık kurumu, eğitim kurumu, ticarethane, tesis, medya kuruluşu kapatılarak mal varlıklarına el konulmuş ve bunların mülkiyetleri, varlıkları ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Bunun dışında el konulan vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, kişilerin malvarlıkları ise Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir.

Bu gerekçeyle;

1. OHAL kapsamında kamuya aktarılan menkul ve gayrimenkul varlıklarının toplam mali değeri nedir?

2. Kaç bankaya el konulmuştur? Bu bankalarda işlem gören mevduatın toplam parasal değeri karşılığı ve bankaların maddi varlığı ne kadardır? Bu bankalarda yatırımı olan yurttaşların hisse ve mevduatlarına nasıl bir işlem yapılmaktadır? Bankalar halen çalıştırılmakta mıdır? Çalıştırılmakta ise personel istihdamında değişiklik olmuş mudur? İşten çıkarılanların özlük hakları korunmakta mıdır? Bu bankaların ana sermaye sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

3. Kaç vakfa el konulmuştur? Bu vakıfların kaçı “kamu yararına sahip”tir? Bu vakıfların ve vakıflara bağlı ticari işletmelerin maddi varlıkları ne kadardır? Bu vakıflar eliyle kamu yararına gerçekleştirilen hizmetler halen yerine getirilmeye devam etmekte midir? Etmekte ise personel istihdamında bir değişiklik söz konusu mudur? İşten çıkarılanların özlük hakları korunmakta mıdır? Bu vakıfların kurucu ve çalışanlarından kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

4. Kaç hastane ve sağlık kuruluşuna el konulmuştur? Bu hastane ve sağlık kuruluşlarının maddi varlıkları ne kadardır? Bu sağlık kuruluşları eliyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri halen yerine getirilmeye devam etmekte midir? Etmiyorsa, Bu sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların tedavisi konusunda hangi önlemler alınmıştır? Etmekte ise personel istihdamında bir değişiklik söz konusu mudur? İşten çıkarılanların özlük hakları korunmakta mıdır? Bu sağlık kuruluşlarının sahip, yönetici ve çalışanlarından kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

5. Kaç özel şirkete el konulmuştur. Bu özel şirketlerin maddi varlıkları ne kadardır? Bu şirketler arasında halen işletilmekte olan var mıdır? Varsa, personel istihdamında bir değişiklik söz konusu mudur? İşten çıkarılanların özlük hakları korunmakta mıdır? Bu şirketlerin sermaye ve hisse sahipleriyle yönetici ve çalışanlarından kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

6. Kaç eğitim kurumuna el konulmuştur. Bu kurumların maddi varlıkları ne kadardır? Bu kurumlar arasında halen çalışmakta olan var mıdır? Varsa, personel istihdamında bir değişiklik söz konusu mudur? İşten çıkarılanların özlük hakları korunmakta mıdır? Bu eğitim kurumları tamamen kapatılmışsa öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini eşit koşullarda sürdürmeleri sağlanmış mıdır? Bu kurumların sahip, yönetici ve çalışanlarından kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

7. Kaç medya kuruluşuna el konulmuştur. Bu kuruluşların maddi varlıkları ne kadardır? Bu kurumlar arasında halen çalışmakta olan var mıdır? Bu kuruluşlarda çalışan kişilerden kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

8. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında kaç kişinin bireysel malvarlığına el konulmuştur? Bu kişilerin maddi varlığının karşılığı nedir? Bu kişilerden kaçı KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaçı adli soruşturmaya tabi tutulmuş, kaçı tutuklanmıştır?

9. El konulan gayri menkul, nakit, hisse senedi, ve sermayenin ne kadarı halen kamu tasarrufundadır ne kadarı kamu eliyle özel kişilere aktarılmıştır?