Katlamalı Harç Uygulamasına Son Verin!

E. Kürkçü Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde üniversitelerde katlamalı harç uygulamasını sordu

7241Yüksek Öğretim Kanunu ile yürürlüğe giren katlamalı katkı payı ve öğrenim ücretleri uygulaması, 2014 – 2015 öğretim yılı güz yarıyılının bitişi sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi birçok üniversitede hayata geçirilmiştir. Bu uygulamayla, üniversitelerin sistemlerinde öğrencilere asgari ücretin 4 mislini bulan katkı payı (harç) ödemeleri çıkarılmıştır.

2547 sayılı kanunun 46. maddesinde öğrencilerden her yıl tekrar kayıt yaptırdıkları derslerin kredi başına katlamalı olarak katkı payı (harç) alınacağı açıklanırken, geçtiğimiz günlerde Yüksek Öğretim Kurumu’nca yapılan açıklamada söz konusu maddenin (d), (e), (f) fıkralarının yürürlükten kaldırıldığı, (ç) fıkrasının ise değiştirildiği duyurulmuştur.

Yapılan değişiklikte katlamalı katkı paylarının kaldırıldığı görünse de, bu defa öğrencilerin ilgili derse kaçıncı defa kayıt yaptırdığına bakılmaksızın süresinde mezun olamadığı takdirde “her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanacağı” ve “öğrencilerden dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasının alınacağı” açıklanmıştır.

 Bu gerekçe ile;

  1.  Bu yıl üniversitelerde yürürlüğe giren yeni katkı payı (harç) uygulamasına 2014–2015 öğretim yılı bahar yarıyılında hangi üniversitelerde başlanacaktır?
  2.  2014–2015 bahar yarılında üniversitelerde uygulanmaya başlanan söz konusu düzenleme ile ilgili olarak rektörlükler öğrencileri önceden yazılı olarak bilgilendirmiş midir?
  3.  Üniversitelerin bir haftalık kayıt yenileme zamanında sistemlerde katkı payı (harç) ödemeleri görünen ve süresinde mezun olamamış öğrenciler, bu paraları ödeyemedikleri takdirde üniversite öğrenimiyle ilişkileri kesilecek midir?
  4.  Yasa uygulamaya konulmadan önce süresinde mezun olamayan öğrencilerden alınan katkı payı ve öğrenim ücretlerinin haricinde, yeni düzenlemeyle haricen borçlu görünen kaç öğrenci vardır?
  5.  Yeni uygulama ile birlikte Yüksek Öğrenim Kurumu’nun süresinde mezun olamayan öğrencilerden alacağı katkı payı ve öğrenim ücretlerinden toplamda ne kadar gelir elde edilmesi beklenmektedir?