Kömürden Kurtul Geleceğini Kurtar

Kürkçü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği soru önergesinde Aliağa’da kurulan termik santralleri sordu.

55ea871af018fbb8f885d51fBirleşmiş Milletler bünyesinde toplanan Paris İklim Konferansı’nda 195 ülke, küresel ısınmanın 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırılması konusunda mutabakata varmışlardır ve 22 Nisan 2016’da imzaya açılan metin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 170’i aşkın ülke tarafından imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca fosil yakıtla çalışan yeni yatırımların sınırlandırılması gerekmektedir. Sınırsız ekonomik büyüme hırsı ve tüketim, enerji talebini artırmakta, bu durum da ekolojik dengeyi derinden sarsan enerji yatırımlarının çoğalmasına neden olmaktadır. İklim adaleti, bu yatırımların yarattığı tahribat ve diğer olumsuz sonuçlarından etkilenenler ile bundan faydalananlar arasında kurulması gereken dengeyi ifade eder. 15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü, bu dengenin sağlanması için hak örgütlerinin, ekolojistlerin bir araya geldiği bir gündür. 15 Mayıs vesilesiyle bu sene, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, İspanya, İsrail, Filistin, Kanada ve Nijerya ile beraber ülkemizde Aliağa Sanayi Bölgesi’nin endüstriyel atıklarının depolandığı Foça’nın Ilıpınar Mahallesinde yapılacak basın açıklamasıyla, fosil yakıtla çalışan enerji yatırımlarının durdurulması için bir çağrı yapılacaktır.

Aliağa Sanayi Bölgesi, gelişmeye başladığı 1980’li yılların sonundan bugüne, yarattığı sağlık sorunları, çevre kirliliği ve ekolojik tahribatla gündeme gelmekte ve Türkiye’de kirlilik oranının en fazla olduğu yerler arasında yer almaktadır. Bu kirlilik, zeytinlikleri ve bağlarıyla meşhur bölgenin tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkilerken, turistik bir merkez olan Foça ve çevre köylerini de zarara uğratmaktadır. Bununla beraber, Nemrut körfezinde bulunan Kyme Antik Kenti, gemi söküm tesisi, sanayi limanı ve ağır sanayi tesisleriyle çevrelenmiş haldedir.

Bu Gerekçeyle,

  1. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’yla gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hedefler, 80 yeni termik santral projesiyle uyumlu mudur?
  2. İklim değişikliğinin kontrol altına alınabilmesi için, fosil yakıtlarla çalışan enerji yatırımlarının sınırlandırılması gerekliliği karşısında bakanlığınızın stratejisi nedir?
  3. Yalnızca Aliağa’da, iki termik santral için ÇED olumlu kararı verilmiş olması, fosil yakıtlarla çalışan enerji yatırımlarının sınırlandırılması taahhüdüyle bağdaşmakta mıdır?
  4. Aliağa Sanayi Bölgesi’nde mevcut kaç sanayi yatırımı bulunmaktadır? Bu sanayi tesislerinin denetimleri düzenli olarak yapılmakta mıdır?
  5. 2002’den bugüne Aliağa Sanayi Bölgesi’nde kaç sanayi tesisine, çevre mevzuatına aykırılık nedeniyle müeyyide uygulanmıştır?
  6. Aliağa Sanayi Bölgesi’ne yapılması planlanan başka projeler var mıdır? Varsa kaç tanedir ve mahiyetleri nedir?
  7. Türkiye’nin de taraf olduğu Barselona (Türler Dördüncü Protokolü), Bern (Ek II) ve CITES Uluslararası Sözleşmeleri tarafından koruma altına alınan ve Kırmızı Liste’de nesli kritik derecede tehdit altında tür olarak sınıflandırılan keşiş foklarının üreme alanlarından biri olan Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne yakın bir alandaki bu sanayi yatırımları Akdeniz foklarının geleceğini nasıl etkilemektedir? Bu kapsamda bakanlığınız tarafından gerçekleştirilen tür izleme projesi sonuçlarında, bu husus nasıl ele alınmıştır?
  8. Bu bölgedeki sanayi yatırımlarının tarıma etkileri izlenmekte midir? İzlenmekte ise varılan sonuçlar nelerdir?
  9. Sanayi atıkları ve çevre kirliliği nedeniyle uğranılan zararların tazmini için Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmanın içeriği nedir?