Kraliçe Elizabeth’le aynı “Cennet Belgeleri”ndeyseniz yaptığınıza işbirlikçi kapitalizm denir antiemperyalizm değil!

Ertuğrul Kürkçü, CHP’nin TBMM Genel Kurulu’na sunduğu “Paradise Papers”ta yer alan Başbakan ve Cumhurbaşkanı yakınlarına ilişkin Meclis araştırması önergesi üzerine HDP grubu adına konuştu: “Başbakan ‘Ben oğullarıma devletle iş yapmayın dedim.’ diyor ama oğulları hem devletle iş yapıyor, hem de o vergi cenneti ülkelerin listesini kanun emri olduğu hâlde açıklamıyor hem de oğlu bu ülkelerde iş yapıyorsa, basbayağı oğluyla arasında devlet üzerinden yapılan bir iş olduğu apaçıktır.” 

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bu İç Tüzük değişikliğinin niye yapıldığını hep beraber görüyoruz: Konuşamayalım diye. O yüzden, ister istemez telgraf kısalığında cümlelerle derdimi anlatmaya çalışacağım.
Bir, Sayın Naci Bostancı’nın yerinde olmayı hiç istemezdim. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor.
İki, hangi gizli belge açıklansa, altından Cumhurbaşkanının damatları ve Başbakanın oğullarının çıktığı bir durum anormal bir durumdur ve sadece bu açıdan Meclis tarafından araştırılmayı hak eder.
Daha önce, Wikileaks belgelerinde olsun, Panama belgelerinde olsun, şimdi de Cennet belgelerinde olsun, son derece dar, birbiriyle bağlantılı bir zümrenin, aslında, esasen vergi kaçırmaktan başka hiçbir işe yaramadığı zaten Hükûmet tarafından 2006’dan beri tespit edilmiş olan bir işin içinde oldukları apaçık ortadaysa, şimdi, bunun öyle mi böyle mi olduğunu ancak Mecliste araştırabiliriz, başka hiçbir yerde araştıramayız. Buna niçin karşı çıktığınızı anlamak çok güç, zaten belli olmadığı için araştıracağız, belli mi değil mi ama bu çok sık tekrarlanan bir doku hâlinde iliklerimize işlemiş vaziyette.
Türkiye’nin sadece geçen yıl toplanmayan vergiden kaybı 122 milyar lira iken, vergi toplamanın bu devletin en büyük meselesi olduğu ortadayken, Başbakanın yakınlarının, Cumhurbaşkanının yakınlarının bu vergilerin yurt dışına kaçırılmasıyla ilgilendiklerinin bilinmesi, herkes için, her şeyden önce yüz kızartıcı bir meseledir, bunun giderilmesi için inisiyatif almamak başlı başına bir vakadır.
Başbakan dedi ki: “Ben oğullarıma dedim ki devletle iş yapmayın.” Ama benim gördüğüm kadarıyla oğullarıyla devlet iş yapıyor, hem fizik olarak dosdoğru yapıyor hem öbür yandan Başbakan bu vergi cenneti ülkelerin ve buradaki yapıların listesini açıklamıyor kanun emri olduğu hâlde hem de oğlu orada iş yapıyorsa, basbayağı mirasçısı olduğu oğluyla kendisi arasında devlet üzerinden yapılan bir iş olduğu da apaçık ortadadır.
Nihayet, Cumhurbaşkanı övünüp duruyor, işte:  “Antiemperyalizm yapıyoruz.” diye Ben bakıyorum listeye, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’den Nike’a, Facebook’a, Yahoo’ya, bütün bilişim devlerinin olduğu bir listede yer alıyorsanız siz antiemperyalizm yapmıyorsunuz, iş birlikçi kapitalizm yapıyorsunuzdur. Bu da size yeter!
https://www.youtube.com/watch?v=k-DcRb1InvE&feature=youtu.be