Kürkçü: Eşit İşe Eşit Ücret

Ertuğrul Kürkçü’nün Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e verdiği öğretmenlerle diğer kamu emekçileri arasındaki ücret farkları ile ilgili soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik  tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

666 sayılı KHK ile “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesinin gerçekleşeceğine ilişkin iddialarınıza rağmen kamu çalışanlarının büyükçe bir kesimi, başta öğretmenler olmak üzere, kapsam dışı bırakılmış, ek ödemelerinde herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Böylelikle, bu düzenlemeyle mevcut ücret adaletsizlikleri daha da büyümüş, derinleşmiştir.

 

Bu gerekçe ile;

  1. Bu ücret adaletsizliğini öğretmenler lehine gidermeye dönük herhangi bir çalışmanız var mıdır? Var ise içeriği nedir?
  2. Öğretmenler dışında kapsam dışı bırakılan kesimlerle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Var ise içeriği nedir?