Kürkçü, Rusya’nın BM’ye taşıdığı, IŞİD’e Patlayıcı Sevkiyatı İddialarını Sordu

HDP İzmir Milletvekili, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde, Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in, IŞİD terör örgütüne patlayıcı üretiminde kullanılan maddeler sevk eden Türkiye’de kurulu  şirketler konusundaki iddialarını sordu.

IŞİD-4-615x350Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, BM Genel Sekreterliği’ne 25 Mayıs 2016’da bir mektup göndererek IŞİD terör örgütüne patlayıcı üretiminde kullanılan maddeler sevk ettiği iddia edilen Türkiye’li şirketlerin adlarını açıklamıştır.

Çurkin, sözkonusu mektupta “Irak’ın Tikrit ve Suriye’nin Kobani bölgelerinde IŞİD militanları tarafından kullanılan patlayıcı karışımlardaki temel kimyasal maddeler üzerinde, üretici firmaların tespit edilmesi ve bu maddelerin diğer ülkelere satış koşullarının öğrenilmesi için yapılan analiz, söz konusu maddelerin ya Türkiye’de üretildiğini ya da üçüncü ülkeler üzerinden yeniden ihraç hakkı bulunmaksızın Türkiye’ye gönderildiğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştır.

Çurkin’in iddialarına göre Türk şirketleri tarafından IŞİD terör örgütüne sevk edilen kimyasal maddeler arasında alüminyum tozu, amonyum nitrat, granül karbamit ve hidrojen peroksit bulunmaktadır. Türkiye’den Suriye’ye yapılan amonyum nitrat sevkiyatının 7 kat arttığı da iddialar arasındadır.

29.02.2016 tarihinde tarafımdan Başbakanlığa verilen soru önergesinde Conflict Armament Research (CAR) isimli “Çatışmaların Silahlandırılmasını Araştırma” kurumunun hazırlamış olduğu “IŞİD tarafından kullanılan el yapımı patlayıcı unsurlarının kaynağının izini sürmek” başlıklı raporda da Türkiye’de kurulu 13 şirketin IŞİD’in kullandığı malzemelerin üretici ya da ithalatçısı olarak gösterildiğini ifade etmiş, Türkiye’nin, IŞİD güçlerinin El Yapımı Patlayıcı imalatında kullandıkları bileşenler için en önemli stratejik geçiş yolu olarak raporda yer aldığını belirtmiş ve bu tespitlerden yola çıkarak hükümetin bu iddialara yönelik araştırma, soruşturma ve önlemlerinin neler olduğunu sormuştum. Ancak bu soru önergem de başbakanlıkça henüz cevaplandırılmamıştır.

Bu Gerekçeyle;

  1. Gerek uluslararası basın, gerek güvenilir uluslararası kuruluşların haber ve raporlarında, gerekse Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kurumlar nezdinde ileri sürülen bu ve benzeri iddialara yönelik olarak hükümetiniz resmi açıklama ve/veya yalanlamalarda bulunmuş mudur? Bulunmuşsa bu açıklamalar nelerdir, hangi tarihlerde hangi iddiaya karşılık olarak yapılmıştır?
  2. Conflict Armament Research (CAR) kuruluşunca IŞİD terör örgütünün el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzeme ve içeriklerin Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar tarafından temin edildiği iddiasına yönelik olarak hükümetinizce bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bu incelemenin içeriği nedir? Başlatılmamışsa nedeni nedir?
  1. Rusya Federasyonu BM daimi temsilcisi Çurkin’in iddiaları karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslar arası kamuoyunda iddiaları boşa çıkaracak bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmamışsa sebebi nedir?
  1. Hükümetiniz yukarıdaki iddialar ışığında IŞİD terör örgütünün kullandığı malzemelerin izini süren bir mali/teknik soruşturma yürütmüş müdür? Yürütmüşse bu soruşturmanın sonuçları nelerdir? Yürütülmemişse sebebi nedir?