Kürkçü’den Çocuk İşçiler İçin Soru Önergesi

Ertuğrul Kürkçü, 16 yaşından küçüklere uygulanan asgari ücret, çocukların eğitim hakkından yoksun bırakılması ve Türkiye’deki çocuk işçi sayısıyla ilgili bir soru önergesi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

Türkiye’nin bağlı olduğu uluslar arası sözleşmeler gereği çocuk işçiliği sonlandırması gerekirken, hala 18 yaş altı çalışan nüfus bulunmaktadır.

Anayasa’nın 55. maddesi adil bir ücret hakkına yer vermektedir. Maddede asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulacağına yer vermiştir. Bilindiği gibi ülkemizde asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim şartlarından çok ülkenin ekonomik durumu göz önünde tutulmaktadır. Asgari ücret geçim şartlarının oldukça altında belirlenmekte ve belirlenen asgari ücret yaşa bağlı olarak iki farklı rakam şeklinde açıklanmaktadır. Asgari ücret 16 yaşından küçükler ve büyükler için ayrı ayrı belirlenmektedir.

Böylece 16 yaşından küçükler eğitim hakkına erişimden yoksun bulunmaları ve çalışmak zorunda olmaları yanında ücret açısından da dezavantajlı duruma getirilmektedir.

Bu kapsamda;

1-      Asgari ücret belirlenmesinde yaş ayrımcılığı uygulanarak iki farklı ücret belirlenmesinin nedeni nedir?

2-      Türkiye’de 16 yaş altı çalışan nüfusun sayısı nedir?

3-      Asgari ücret belirlenmesinde mevcut yaş ayrımcılığının giderilmesine yönelik bir çalışma öngörülmekte midir?