Emniyet “Esmer Vatandaş” Ayrımcılığı Yapıyor, Haberiniz Var mı?

Ertuğrul Kürkçü Mersin emniyetinin “mali ve sosyal durum raporu”nda yurttaşları”esmer vatandaş” olarak damgalamasını İçişleri Bakanı Muammer Güler’e sordu.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

23 Kasım 2012’de gerçekleştirilen bir olaydan dolayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1999 doğumlu çocuk Ö.B. hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan dava açılmıştır. Mersin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi , önüne gelen bu davada, kanunla ihtilafa düşen çocuğun “mali ve sosyal durumunun” araştırılmasını talep etmiştir. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün bu talep üzerine hazırlayıp mahkemeye sunduğu raporunda, çocuğun “mali ve soysal durumu” anlatıldıktan sonra, “Ö.B: Adı geçenin evrakta belirtilen Güneş Mahallesi adresinde ailesinin ikamet edip, kendisinin yanlarında kaldığı, bekar, çalışmadığı geçimini ailesinin sağladığı, ‘esmer vatandaşlardan’ olduğu, sağlıklı olup adına kayıtlı menkul ve gayri menkulünün olmadığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.” ifadeleri yer almıştır.

 

Anayasanın 10. Maddesi’nde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” denmektedir.

 

 Bu gerekçe ile;

1-     Söz konusu mali sosyal durum araştırma raporunda yer alana ve açıkça ayrımcılık ifade eden “esmer vatandaşlar” kavramı ile kimler kastedilmektedir?

 

2-     Emniyet mali sosyal durum araştırma raporlarında bu tip ifadeler daha önce de yer almış mıdır?

 

3-     Bu ifadeleri rapora yansıtarak açıkça dışlayıcı, ötekileştirici ve ayrımcı bir dil kullanmış olan kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari/hukuki işlem başlatılmış mıdır?