Tekirdağ F-Tipi’nde Neden Kitap Toplatıyorsunuz?

Ertuğrul Kürkçü, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e Tekirdağ F tipi Cezaevi’nde uygulanan kitap yasağı hücrelerden zorla kitap ve not toplanmasının gerekçesini sordu.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

 

Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevi yönetimleri “cezaevinin fiziki koşulları ve güvenliğini tehlikeye” sokacağı gerekçesiyle, tutuklu ve hükümlülerin koğuşlarında 10’un üzerinde kitap bulundurmasını yasaklama kararı almıştır.

 

Bu kapsamda cezaevi yönetimi, 60 gün içinde hükümlü ve tutukluların fazla kitapları posta ya da kargo ile cezaevi dışına göndermeleri koşulu getirirken, her koğuşta sadece “mensup olduğu dini ibadetler konusunda ve dini yaşamı bakımından sorunlu olan kitap ve eserler” ile eğitim ve öğretimi ile ilgili ders kitapları, sözlük ve sınav hazırlık kitaplarına izin verileceği ve ziyaretçi/kargo ile gelen en fazla 10 gazete ya da derginin koğuşlarda bulunabileceğini de karara bağlanmıştır.

 

Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishane idarelerinin kitap sınırlaması kararı, 15 Mart Cuma günü 2 No’lu F Tipi Hapishanede uygulamaya konulmuş, hücrelere zorla girilerek, siyasi tutuklu ve hükümlülerin kitaplarına ve kitap notlarından oluşan el yazması notlarına el konulmuştur.

 

Bunu protesto etmek amacıyla da bir kısım tutuklu ve hükümlü tarafından süresiz açlık grevine başlandığı basından ve insan hakları örgütlerinden öğrenilmiştir.

 

Bu gerekçe ile;

 

  1. Söz konusu yasaklama hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır?

 

  1. Hücrelerde bulunan 10’dan fazla kitap, cezaevinin fiziki koşulları ve güvenliğini nasıl ve hangi yöntemle tehlikeye sokmaktadır?

 

  1. Bu yaptırım Tekirdağ F tipi ile sınırlı mıdır? Türkiye’nin  diğer cezaevlerinde  de aynı uygulama söz konusu mudur?

 

  1. Tekirdağ Cezaevinde hücrelere zorla girerek tutuklu/hükümlüleri darp eden, kitaplara ve notlara el koyan kamu personeli hakkında herhangi bir hukuki/idari işlem yapılmış mıdır?