Tarsus’ta Kadıncık Vadisi ve Cehennemderesi HES Tehdidi Altında

Ertuğrul Kürkçü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Mersin-Tarsus-Kadıncık Vadisi Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi’nde yapılması planlanan Hidro elektrik santrallerini sordu.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

Bilindiği üzere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu “av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını” kapsamaktadır.

 

Bu kanuna dayanarak çıkarılan “Yaban Hayatı Koruma Ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik” ile de Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarını Seçim Kriterleri; “Av ve yaban hayvanlarının veya biyolojik çeşitliliğin korunması gereken alanların muhafazası veya göçmen türlerin göç yollarını güvence altına almak için, yaşama ortamlarının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamlarını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılması amacı ile içerisinde hedef tür veya türlerin doğal olarak bulunduğu veya yeniden yerleştirildiği, av ve yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve uygun yaşama koşulları ile doğal peyzaja sahip alanlar” olarak belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan Mersin-Tarsus-Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde inşa edilmekte olan hidroelektrik santraller ise yöre halkının yoğun tepkisine neden olmaktadır

 

Bu gerekçe ile;

 

1-      Mersin-Tarsus-Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde faaliyette bulunan, inşaat halinde olan ve planlanan kaç adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır? Bu santrallerin faaliyete geçmesi durumunda, Kadıncık Çayı’nın suyu toplamda kaç kilometrelik mesafe boyunca yatağından alıkonulacaktır?

 

2-      Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde faaliyette bulunan, inşaat halinde ve planlanan kaç adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır? Bu santrallerin faaliyete geçmesi durumunda, Cehennemderesi suyu toplamda kaç kilometrelik mesafe boyunca yatağından alıkonulacaktır?

 

3-      Her iki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde faaliyette bulunan ve kurulması planlanan hidroelektrik santrallerin planlanan ekonomik getirisi ne kadardır?

 

4-      Faaliyette bulunan ve kurulacak olan hidroelektrik santrallerin bölgedeki biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi olacak mıdır? Zarar görecek olan yaşam ortamlarının başka bir yerde tesis edilmesi planlanmış mıdır? Planlanmışsa ekonomik maliyeti nedir?

 

5-      Hidroelektrik santral için inşa edilen ve edilecek olan su alma yapıları, kanallar ve regülatörler ile bunların etrafına çekilen tel örgüler yaban hayvanlarının özgürce hareket etmelerini engellemesiyle ilgili herhangi bir önlem alınmış mıdır?

 

6-      Bölge halkının, hayvanlarının sulara ulaşımı ve tarımsal sulamada kullanımlarının engellenmesi ile ilgili alınan tedbirlerin içeriği nedir? Tedbirler kamu tarafından mı yoksa su kullanım hakkı sözleşmesi gereğince ilgili şirketlerce mi alınmaktadır?

 

7-   Bölgenin bir taraftan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilirken ve ekolojik turizm imkanları geliştirilmeye çalışılırken diğer taraftan hidroelektrik santral projeleri ile tahrip ediliyor/edilecek olması planlama açısından bir çelişki yaratmakta mıdır?