Manisa’da “Torba Soruşturma” Zulmüyle Peşin Ceza Düzeni mi Kuruluyor?

Kürkçü, Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde, “torba  soruşturma” sonucu 2016’dan bu yana iddianame olmaksızın tutuklu bulunan Manisa HDP il ve ilçe yöneticilerinin yargılanma sürecini sordu.

Manisa’da Halkların Demokratik Partisi il ve ilçe yöneticilerine yönelik olarak Ağustos 2015’te başlatılan ve iki yıldır sürdürülegelmekte olan soruşturma kapsamında Şubat 2016’dan bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 20 operasyon sonucunda çok sayıda HDP il ve ilçe yönetici ve üyesi tutuklanmıştır.

Ağustos 2015’ten bu yana birbirileriyle irtibatı olmayan suçlamalardan ötürü şüpheli sıfatıyla tutuklanan HDP üye ve yöneticileri tek bir soruşturma dosyasına dahil edilmelerine karşın, haklarında iddianame düzenlenmemiş ve bir dava da açılmamıştır. Aynı soruşturma dosyasına farklı farklı birçok gerekçeyle tutuklanan kişiler dahil edilerek bir “torba soruşturma” düzenlenmiş, hiç bitmeyen bir soruşturma dolayısıyla her bir “şüpheli” için iddianamenin geciktirilmesine de gerekçe uydurulmuştur.

Soruşturma dosyasında yer alan belgelerden HDP yöneticilerine,  parti binalarındaki resimler, dergiler, kitaplar ve parti belgeleri, Genel Merkez kararları doğrultusunda yapılan basın toplantıları, kampanyalar ve sosyal medya paylaşımları dışında bir soru/suçlama yöneltilmediği anlaşılmakla birlikte, tutuklulukta geçirilen bir buçuk yıla karşın müdahillerin tutukluluğa itiraz dilekçelerine de yanıt verilmemektedir.

Avukatların Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na yaptıkları başvurular da sonuçsuz kalmıştır. Tutuklular ne ile suçlandıklarını, ne zaman yargılanacaklarını bilmeden cezaevinde kalmaya devam etmekte, bir tedbir olarak uygulanması gereken tutuklama bir tür peşin ceza halinde sürdürülegelmektedir.

 

Bu gerekçeyle;

1. Sözkonusu soruşturma dosyasının iki yıldır tamamlanmamış olmasının hukuksal ve yargılama usullerine uygun bir gerekçesi var mıdır?

2. CMK’ya göre ağır cezalık kovuşturmalarda yargıç önüne çıkmaksızın tutuklamada geçebilecek azami süre 2 yıl olmasına karşın, tutukluların 2 yılı geçmesine karşın yargıya erişim haklarının sağlanmamasının bir açıklaması var mıdır?

3. HDP yöneticileri hakkında şüpheli sıfatıyla açılmış olan soruşturma dosyasına onların tutuklanmalarından sonraki tarihlerde gerçekleşmiş fiiller gerekçe gösterilerek tutuklanmış kişilerin dahil edilmesinin CMK ve TCK kapsamında bir sebebi var mıdır?

4. Müdafilerin HSYK’ya yaptıkları başvuruya yanıt verilmemesinin nedeni nedir?

5. Soruşturmayı savsaklayarak iddianamenin yazımını geciktiren ve adaletin tecellisini önleyen, insanları hürriyetlerinden gerekçesiz olarak yoksun bırakan savcılar ve onların hukuksuz uygulamalarına onay veren yargıçlar hakkında Bakanlığınız herhangi bir işlem yapmış mıdır? Yapmışsa bu işlemin içeriği nedir? Yapmamışsa neden?

6. Muhtemel cezaların infaz süre sınırını da aşan hak ihlallerinin bir an önce giderilmesi ve sözkonusu tutukluların kayıplarının tazmin edilmesi için Bakanlığınız bir çalışma yürütecek midir?