Mardin Cezaevi’ndeki ihlallerin araştırılması

Mardin Cezaevi’ndeki ihllalerin araştırılması ve önlenmesi amacıyla Ertuğrul Kürkçü’nün İnsan Hakları Komisyonu ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçeleri aşağıdan okuyabilirsiniz.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Tarafımıza Mardin cezaevindeki mahpuslarca ulaştırılan ve cezaevindeki hak ihlallerini içeren mektupta, aşağıda kısaca maddeler  halinde sunulan insan hakları ihlallerinin komisyonunuzca incelenmesini, bu şikayetler ışığında komisyonunuz bünyesinde kurulan Ceza infaz kurumları ve tutukevleri Alt komisyonunun Mardin cezaevini ziyaret etmesi talebimizi,

Bilgilerinize sunarım.19.03.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Şikayetler:

 1. Cezaevi kapasitesinin 300 olmasına rağmen şu anda cezaevinde bulunanların sayısının 920’nin üzerinde olması
 2. Verilen suyun günde 3 defa 30 dakika verilmesi ve sayı fazlalığı dolayısıyla suyun yetersizliği. Hijyen sorunlarının sağlık problemlerine neden olması.
 3. Yemeklerden böcek, taş, tahta, ip,..vb şeylerin çıkması şikayeti.
 4. Revire çıkmada yaşanan sorunların yanı sıra ilaç sorunları, doktor yetersizliği, hastane sevklerinde yaşanan sorunlar.
 5. Cezaevinde bulunan ve durumu ağır olan mahpuslar:

-Mürşit Aslan: Belden aşağısı tamamen felçli.

-Hüsamettin Ödenç: Lösemi hastası.

-Mesut Aslan: Kemik kanseri

-İsmet Çardak: Miyopati, bel-boyun fıtığı, göz tansiyonu, varis.

-Ramazan Çetedir: Omirilik darbesinden dolayı felç tehlikesi, çene kemiği yok, ayak parmaklarının kesilmesi, hepatit-B

-İzzet Turan: Ankilozan spondilit, bel fıtığı, kemik erimesi,mide ülseri, böbrek rahatsızlığı(taş ve iltihap), kronik bronşit.

 1. Görüşlerde yaşanan sıkıntılar.
 2. Görüşe gelen ailelerin rencide edici şekilde aranması.
 3. Sohbet hakkının uygulanmsında yaşanan sıkıntılar.
 4. Kantinde satılan eşyaların pahalı ve klitesiz olması şikayeti.
 5. Kütüphaneden yararlanma hakkının kullandırılmaması.
 6. Dışarıdan istenen tütün ihtiyacının karşılanmaması, engellenmesi.
 7. Yatak, yastık,nevresim yetersizliği.
 8. Genelgede tanımlanmış bir hak olan 3 kişi görüş hakkından yararlanmak konusundaçıkan sorunlar.
 9. Disiplin cezalarının keyfi uygulanması.
 10. Sevk taleplerinin Bakanlıkça reddedilmesi.

Ek: Mardin Cezaevi’nden gelen mektubun örneği.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne

Tarafımıza Mardin cezaevindeki mahpuslarca ulaştırılan ve cezaevindeki hak ihlallerini içeren mektupta, aşağıda kısaca maddeler halinde sunulan insan hakları ihlallerinin incelenmesini, ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılması talebimi,

Bilgilerinize sunarım.19.03.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Şikayetler:

 1. Cezaevi kapasitesinin 300 olmasına rağmen şu anda cezaevinde bulunanların sayısının 920’nin üzerinde olması
 2. Verilen suyun günde 3 defa 30 dakika verilmesi ve sayı fazlalığı dolayısıyla suyun yetersizliği. Hijyen sorunlarının sağlık problemlerine neden olması.
 3. Yemeklerden böcek, taş, tahta, ip,..vb şeylerin çıkması şikayeti.
 4. Revire çıkmada yaşanan sorunların yanı sıra ilaç sorunları, doktor yetersizliği, hastane sevklerinde yaşanan sorunlar.
 5. Cezaevinde bulunan ve durumu ağır olan mahpuslar:

-Mürşit Aslan: Belden aşağısı tamamen felçli.

-Hüsamettin Ödenç: Lösemi hastası.

-Mesut Aslan: Kemik kanseri

-İsmet Çardak: Miyopati, bel-boyun fıtığı, göz tansiyonu, varis.

-Ramazan Çetedir: Omirilik darbesinden dolayı felç tehlikesi, çene kemiği yok, ayak parmaklarının kesilmesi, hepatit-B

-İzzet Turan: Ankilozan spondilit, bel fıtığı, kemik erimesi,mide ülseri, böbrek rahatsızlığı(taş ve iltihap), kronik bronşit.

 1. Görüşlerde yaşanan sıkıntılar.
 2. Görüşe gelen ailelerin rencide edici şekilde aranması.
 3. Sohbet hakkının uygulanmsında yaşanan sıkıntılar.
 4. Kantinde satılan eşyaların pahalı ve klitesiz olması şikayeti.
 5. Kütüphaneden yararlanma hakkının kullandırılmaması.
 6. Dışarıdan istenen tütün ihtiyacının karşılanmaması, engellenmesi.
 7. Yatak, yastık,nevresim yetersizliği.
 8. Genelgede tanımlanmış bir hak olan 3 kişi görüş hakkından yararlanmak konusundaçıkan sorunlar.
 9. Disiplin cezalarının keyfi uygulanması.
 10. Sevk taleplerinin Bakanlıkça reddedilmesi.

 

Ek: Mardin Cezaevi’nden gelen mektubun örneği.