Mehmet Turcan’ın cezaevinde tedavi olamamasının incelenmesi

Ertuğrul Kürkçü’nün Bingöl M-Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Mehmet Turcan’ın ihtiyaç duyduğu tedaviyi alamadığı iddiasının yerinde incelenmesi için verdiği dilekçeyi buradan okuyabilirsiniz.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

Bingöl M-Tipi Kapalı Cezaevi B-5 koğuşunda yatmakta olan Mehmet TURCAN 18 yıldır kolu kırık ve ayağı kalçadan çıkık bir şekilde cezaevinde bulunduğunu, daha önce İnsan hakları komisyonuna yazdığı dilekçelerden herhangi bir sonuç alamadığını, tedavisinin mevcut hapishane koşullarında yapılamadığını, ağrılarının çok fazla olduğunu tarafımıza yazdığı mektupta bildirmiştir.

Sözkonusu şikayeti yerinde görmek amacıyla Bingöl M-Tipi Kapalı Cezaevi’nin  Komisyonunuz bünyesinde kurulan Ceza infaz kurumları ve Tutukevleri Alt komisyonunca incelenmesini ve Mehmet Turcan’la şikayetleri üzerinden görüşülmesini talep eder,

Bilgilerinize sunarım.

06.02.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Ek:      1. Mehmet Turcan’ın yazdığı 30.01.2012 tarihli dilekçe.