Mersin Cezaevi’nde Tutsaklara Kötü Muamelenin Araştırılması

Kürkçü, Mersin Cezaevi’ndeki tutsaklara, cezaevi girişinde yapılan kötü muamelenin ve sorumluların araştırılması için İnsan Hakları Komisyonu’na dilekçe verdi.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Savaş Çağla ve Mehmet Boz isimli mahkumlar Mersin Barosu’na gönderdikleri faksta cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduklarını, o şekilde çök kalk yaptırıldıklarını, hakarete uğradıklarını ve kendilerine ile ailelerine küfür edildiğini iddia etmektedirler. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Savcılığı nezdinde şikayette bulunulmasını ve sorumluların soruşturulması talebimi,

Bilgilerinize sunarım.30.04.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

EK: Savaş ÇAĞLA ve Mehmet BOZ tarafından çekilen faksların örneği.