Mersin Körfezindeki Balıklarda Kurşun Düzeyi

Kürkçü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergelerinde Mersin körfezindeki deniz canlılarında tespit edilen ağır kurşun ve metal kirliğini sordu.

balikGeçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Ayas’ın Mersin Körfezi’ndeki araştırması konu edinilmiş, deniz ürünlerindeki kurşun oranının, gıda kodeksinde belirlenen orana göre yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir.

Batıda Silifke İlçesi’ne bağlı Taşucu Beldesi’nden başlayarak doğuda Adana’nın Karataş İlçesi’ne kadar uzanan Mersin Körfezi’nde 10 yıldır süren, yaşayan denizel türlerin ağır metal düzeyleri ile ilgili araştırma sonucunda; Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi’nde son 3 ayda yapılan analizlerde dil, barbun türleri, belam, ıskarmoz, kolyoz, kırlangıç balığı türleri, kupes, mercan, istavrit, turna, izmarit, mırmır, subye ve kalamar gibi türlerde yüksek düzeyde kurşun olduğu belirlenmiştir. Gıda kodekslerine göre balıklarda 0.4 ppm, omurgasız denizel türlerde 1 ppm üst limit olduğu halde tüm türlerdeki kurşun düzeyinin ortalama 4 ppm çıktığı aynı haberlerde yer almaktadır.

Bu haberler üzerine Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Alican Yamanyılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Öder ise yine basında “Mersin’de sanayi tesislerinin bulunduğu kıyılarda ağır metal kirliliği olabilir. Ancak zaten buralarda balık yaşamıyor ve avlanma yapılmıyor.” şeklinde ifadeleri yer almıştır.

Bu gerekçe ile;

1-      Bakanlığınız tarafından Mersin Körfezinde yapılan benzer çalışmalar var mıdır?

2-      Bu konudaki denetimler hangi sıklıkla ve hangi koşullarda gerçekleştirilmektedir?

3-      Bakanlığınız tarafından elde edilen veriler ile Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Ayas’ın çalışmaları ne derecede örtüşmektedir?

4-      Bakanlığınızın bu konuda aldığı tedbirler nelerdir?