Muhalif Kanallara Hükümet Darbesi Araştırılsın

Kürkçü, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde,  OHAL’de çıkarılan 668 sayılı KHK’ya dayanılarak 28 Şubat 2016’da kapatılan İMC TV, Azadi TV, Denge TV, Hayatın Sesi TV, Jiyan TV, TV 10, Van TV, Zarok TV, Ses Radyo, Dünya Radyo, Yön Radyo gibi yayın organlarının kapatılma gerekçelerinin araştırılmasını istedi.

ct5tlx2wyaa7ypyTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında hükümetin yayınladığı 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanarak kapatılan İMC TV, Azadi TV, Denge TV, Hayatın Sesi TV, Jiyan TV, TV 10, Van TV, Zarok TV, Ses Radyo, Dünya Radyo, Yön Radyo gibi yayın organlarının kapatılma gerekçelerini incelemek amacıyla basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bu uygulama hakkında Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

GEREKÇE:

668 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer alan  “milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti belirlenen kanallar” ifadesi gerekçe gösterilerek 28 Eylül 2016 akşamı 12 televizyon ve 11 radyonun yayını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından durdurulmuştur.

Kapatılan kanallar içerisinde 26 Şubat 2016’da Türksat uydusundan çıkarılan İMC TV’nin, Hotbird uydusu ve internet üzerinden yapılan yayını da durdurulmuştur. Hayatın sesi Tv muhalif habercilik yapan bir haber kanalı, Zarok TV, Kürtçe’nin Kurmancî ve Zazakî lehçelerinde sadece çizgi film ve çocuk programları yapan bir televizyon kanalı, Jiyan TV, Türkiye’nin Zazaca yayın yapan ilk televizyon kanalı, Azadî TV Kürtçe ve Türkçe dillerinde habercilik yapan bir televizyon,TV10 Türkiye’de Alevi halkının kültür ve inanç değerlerini işleyen bir kanal, Govend TV Kürt folkloru üzerine yayın yapan bir müzik ve halay kanalıdır. Kapatılan radyo kanalları da hükümet politikası karşısında muhalif yayın yapan kanallardır. Söz konusu radyo ve televizyonlara herhangi bir resmi tebligat yapılmazken kanallar mal varlıklarına el konulması tehdidiyle de karşı karşıyadır nitekim maliye ve polis ekipleri, önce Batman’da yayın yapan Denge TV ve Van’da yayın yapan Van TV’ye daha sonra da Jiyan TV, Zarok TV, Azadi TV ve Özgür Gün TV, İMC TV ve Hayatın Sesi TV’ye baskın yaparak televizyonlara el koyup kapıları mühürlemişlerdir.

Bu karar, halkın haber alma, bilgilenme ve serbest kamusal tartışma üzerinden bireysel kanaatini oluşturma hakkının askıya alınmasına, diğer yandan hükümet karşıtı muhalefetin, Kürt halkının ve Alevi toplumunun sesini kısmaya dönük bir karar olarak tarihe geçecektir. Halkların ve inançların, kimliklerin, kültürlerin sorunlarını ve taleplerini, yansıtan bir yayıncılık anlayışı ile hükümet ve saray siyasetine muhalefet eden bir habercilik ve programcılık yaklaşımının sesinin kısılması, OHAL rejiminin HDP milletvekillerine, yerel yönetimlere, demokratik muhalefet alanına, muhalif kurum ve kuruluşlara yönelik baskının devamı niteliğinde olup, daha büyük bastırma operasyonları öncesinde halkın haber alma ve muhalif kesimlerin sesini duyurma yollarının kesilmesi anlamına gelmektedir.

15 Temmuz Darbe girişimini ülkede bulunan ve darbe karşıtlığı konusunda hakkında hiçbir şüphe olmayan demokrat, sol, sosyalist, muhalif kesimlere karşı bir fırsat olarak kullanıp onların sesinin kesilmeye çalışılması, temel hak ve özgürlüklerini de kısıtlayacak kararlar alınması, toplumun sürekli iç ve dış “düşman”lara karşı korkutularak ve sindirilerek yönetilmeye çalışılması, anti demokratik rejimlerde uygulanmakta olan yöntemlerin bir benzeri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda sayılan gerekçeyle parlamentonun da demokratik siyasetin en önemli kurumlarından biri olduğunu hatırlatarak özgür basına ve onun aracılığıyla tüm muhalif kesimlere yöneltilen bu kapatma kararının basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması açısından TBMM tarafından araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılması gerekmektedir.